Jak uzyskać kredyt na termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?

Instalacja efektywnych systemów ogrzewania przyniesie wspólnocie wymierne korzyści tylko wtedy, gdy zostaną ocieplone ściany zewnętrze budynku. Nieocieplony budynek może tracić nawet 40% energii cieplnej. To dlatego termomodernizacja znacznie obniża koszty utrzymania nieruchomości. Szczególnie, gdy dodatkowo wymieni się stolarkę okienną i drzwiową oraz zmieni pokrycie dachu. Kredyt na preferencyjnych warunkach, dostępny w Getin Noble Bank S.A., przychodzi z pomocą wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w pozyskaniu środków na tak kosztowne inwestycje.

Dzięki skutecznie wykonanej termomodernizacji mieszkańcy mogą liczyć na:

 1. Obniżenie rachunków za ogrzewanie
  Wydatki poniesione na ocieplenie budynku to długofalowe oszczędności związane z użytkowaniem budynku. Mniejsze straty ciepła to niższe rachunki za utrzymanie komfortu cieplnego mieszkańców. W nieocieplonym budynku opłaty za ogrzewanie mogą sięgać nawet 70% całości kosztów utrzymania mieszkania. Po przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji miesięczne rachunki mogą spaść nawet o połowę.
   
 2. Poprawę estetyki budynku
  Prace związane z ociepleniem budynku to doskonała okazja do odświeżenia wyglądu budynku. Wymiana stolarki okiennej na estetyczną 
  i wykonaną z trwałych materiałów oraz nowy tynk w kolorze dostosowanym do otoczenia pozytywnie wpływają na wizerunek nieruchomości.
   
 3. Wzrost wartości nieruchomości
  Poprawa wyglądu zewnętrznego oraz niższe koszty utrzymania sprawiają, że nieruchomość zyskuje na wartości w oczach przyszłych nabywców. Analizy cen transakcyjnych pokazują, że mieszkanie w domu po modernizacji znajduje nabywców za cenę nawet o kilkanaście procent wyższą niż podobne mieszkania w domach przed remontem.
   
 4. Poprawę jakości powietrza w okolicy
  Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła redukuje ilość niebezpiecznych substancji w powietrzu, którym oddychamy. Według ekspertów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji. Poziom pyłów może się obniżyć aż o 95%, a dwutlenku węgla o ponad 70%.
   
 5. Wzrost jakości życia
  Optymalna temperatura i skuteczna wentylacja pozwala uniknąć wilgoci, która może przyczynić się do powstania problemów zdrowotnych. Na dolegliwości spowodowane mieszkaniem w budynku o złym stanie technicznym są wrażliwe szczególnie nasze dzieci. Modernizacja może przyczynić się m.in. do zmniejszenia ryzyka wystąpienia astmy. Nowe okna i drzwi ograniczają poziom hałasu z zewnątrz, który również ma negatywny wpływ na naszą kondycję.


W jaki sposób sfinansować inwestycję z pomocą Getin Noble Banku?

Preferencyjny kredyt inwestycyjny ze środków unijnych, wykorzystany do zwiększenia efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni, oferowany jest przez Getin Noble Bank. Dofinansowanie jest dostępne dla inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Warunki kredytu różnią się nieznacznie w zależności od lokalizacji. Podstawowe założenia są jednak takie same. Finansowanie składa się z dwóch części:

 • pierwsza część to kredyt inwestycyjny na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania
  i wynosi jedynie 0,2% w skali roku. Ponadto bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu. Preferencyjna część finansowania obejmuje w woj. pomorskim 90% wartości finansowanej inwestycji,
  w woj. kujawsko-pomorskim 84% wartości finansowanej inwestycji, a w woj. mazowieckim 78,8% wartości finansowanej inwestycji. W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekroczą 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%.
 • druga część  to kredyt inwestycyjny na standardowych warunkach cenowych: oprocentowanie stanowi: WIBOR 3M + marża banku 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje minimum 10% wartości finansowanej inwestycji w woj. pomorskim, 16% wartości finansowanej inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim, a 21,2% wartości finansowanej inwestycji w woj. mazowieckim.


Oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 25% w przypadku obiektów (wspólnot) jednobudynkowych dla woj. pomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. mazowieckiego. W przypadku obiektów (wspólnot) wielobudynkowych dla woj. pomorskiego oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 30%.  
 


Jakie są inne zalety kredytu oferowanego przez Getin Noble Bank?

Finansowanie uruchomione nawet na okres 20 lat może pokrywać do 100% wartości inwestycji. Dzięki temu rata jest dopasowana do możliwości finansowych mieszkańców. Okres wykorzystania kredytu powinien nastąpić w ciągu maksymalnie 12 m-cy, a zakończenie okresu wykorzystania powinno nastąpić do 24 m-cy licząc od daty pierwszego uruchomienia kredytu. Terminy uruchomienia poszczególnych transz są elastyczne i można je dostosować do harmonogramu realizacji prac remontowych. Można również skorzystać z karencji w spłacie kredytu.

Wymagania wobec inwestora

Zakres podmiotów, które mogą się ubiegać o kredyt na preferencyjnych warunkach, uzależniony jest od województwa. Jednak w każdym województwie mogą to być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Aby ubiegać się o finansowanie, wymagane jest sporządzenie audytu energetycznego, który jest weryfikowany przez bank. Zgodnie z wymaganiami Regionalnych Programów Operacyjnych audyt musi zawierać wyliczenie redukcji emisji CO2. Projekt budowlany potrzebny jest jedynie w tych przypadkach, gdy wymaga go prawo budowlane.

Dla pozostałych województw Getin Noble Bank ofertuje kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową BGK przeznaczony na finansowanie inwestycji określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 22 i 284):

 • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:
 • 16% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia,
 • 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii – jeżeli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 6 kW,
 • jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
 • wysokość premii remontowej stanowi:
 • 15% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia remontowego,
 • jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
  w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku,
 • przedsięwzięcie remontowe uwzględniane do przyznania premii może obejmować jedynie część mieszkalna nieruchomości wspólnej (bez usługowej).
 • w przypadku kredytów z premia remontowa BGK wymagane jest przedstawienie audytu remontowego;
 • premia remontowa dostępna jest dla budynków których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku;
 • kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie prac przy których uzyskano pomoc publiczną.


Warto zaznaczyć, że Getin Noble Bank refinansuje koszty poniesione na audyty energetyczne i projekty budowlane - po podpisaniu umowy kredytu, przy kosztach audytu i projektu budowlanego nie wyższych niż 4 850 tys. PLN.
 


Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat kredytu oraz otrzymać pomoc w ubieganiu się o pożyczkę?

Doradcy banku, eksperci z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w kredytowaniu i obsłudze bieżącej wspólnot mieszkaniowych, oferują profesjonalne wsparcie w zakresie finansowania na preferencyjnych warunkach.


Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie internetowej banku oraz pod numerami Infolinii: +48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Advertisement

Infolinia dla Klientów Firmowych i Sektora Publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. Koszt połączenia z Infolinią zgodny ze stawką operatora.


 

Zobacz także:

Otwórz bramę telefonem

iGATE to legendarny już system niezawodnych sterowników gsm służący do bezpłatnego otwierania bram, szlabanów, furtek za pomocą telefonów. To doskonała alternatywa dla klasycznych form sterowania.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp