Czy Wspólnota Mieszkaniowa może odciąć ciepłą wodę członkowi Wspólnoty z powodu zadłużenia lokalu?

Jednak jest to działanie sprzeczne z prawem, nawet jeżeli wspólnoty kierują się zasadami ustawy prawo energetyczne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obie ustawy upoważniają bowiem do odcięcia wody czy energii jedynie przedsiębiorców, którzy zajmują się ich dostarczaniem. Potwierdził to Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn.akt I ACa 278/11). W przedmiotowej sprawie jeden z członków wspólnoty zalegał z opłatami za wodę dlatego wspólnota w celu przymuszenia zapłaty zaległości podjęła uchwałę o odcięciu dopływu wody. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, uchylił uchwałę wspólnoty jako sprzeczną z prawem. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z odcięciem wody wiąże się szereg obowiązków w tym koniecznością udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu oraz zawiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego, zarządu gminy oraz odbiorcę usługi co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody. Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa chciałaby odciąć wodę w lokalu musi zwrócić się z takim wnioskiem do przedsiębiorstwa, które dostarcza wodę do budynku. Choć ten wniosek raczej nie spotka się z pozytywną reakcją przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć jedna z sytuacji omówionych w ustawie:

 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 • odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (odbiorcą usług będzie jednak wspólnota mieszkaniowa, chyba, że umowę podpisał bezpośrednio lokator),
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwo może odciąć wodę tylko w określonych w ustawie przypadkach. Nawet jeżeli ktoś uznałby, że wspólnota mieszkaniowa ma takie same prawa..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

 • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
 • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
 • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Remont posadzki balkonu

Proszę o rozstrzygnięcie wątpliwości, czy przy remoncie posadzki balkonu w mieszkaniu na 1. piętrze, koniecznej z powodu zalewania po deszczach mieszkania znajdującego się poniżej, wspólnota ma obowiązek zakupu i położenia zerwanych płytek ceramicznych?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp