• Rozliczenie gdy brak jest liczników

  18 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Ponieważ część lokali wspólnoty mieszkaniowej nie ma zamontowanych urządzeń pomiarowych poboru wody to opłaty za dostawy wody do takiej instalacji, a w konsekwencji także koszty odprowadzania ścieków, które są ich pochodną, stanowią koszty zarządu nieruchomością wspólną – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 • Anteny we wspólnocie mieszkaniowej

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Właściciel lokalu ma prawo do własnej instalacji do odbioru telewizji i Internetu, gdyż instalacje takie nie zakłócają ponad przeciętną miarę prawa innych właścicieli do korzystania z ich praw - wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

 • Najemca nie zaskarży uchwały

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Jedynym uprawnionym podmiotem do wystąpienia z roszczeniem o „uchylenie’ uchwały jest właściciel, uprawnienie takie nie przysługuje najemcy lokalu. Nie może on zaskarżyć uchwały w oparciu o art. 25 ustawy o własności lokali. Natomiast aby wytoczyć powództwo w trybie art.189 kodeksu postępowania cywilnego musi wykazać, że ma interes prawny. Tymczasem najemca nie pozostaje w żadnych stosunkach ze wspólnotą mieszkaniową, co przesądza o tym ,iż nie ma on interesu prawnego.

 • Anteny na dachu budynku

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Każdy właściciel lokalu ma prawo do zainstalowania własnej instalacji od odbioru telewizji i Internetu, gdyż instalacje takie nie zakłócają ponad przeciętną miarę prawa innych właścicieli – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

 • Bezumowne korzystanie z chodnika

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Fakt, że niektóre osoby zamieszkujące w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową korzystają z chodnika usytuowanego na sąsiednim gruncie nie dają podstaw do uznania, że wspólnota jest samoistnym posiadaczem tej nieruchomości – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

 • Dzierżawa czynnością przekraczającą zwykły zarząd

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Dzierżawa nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a zatem w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli lub upoważnienia sądowego do dokonania czynności – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

 • Korzystanie z nieruchomości wspólnej

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Gdy jeden z właścicieli lokali z wyłączeniem pozostałych korzysta z części nieruchomości wspólnej, współwłaściciele mogą zezwolić na taki sposób korzystania, nawet, gdy przydzielona część przekracza jego udział. Taką formę korzystania winna jednak regulować umowa – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

 • Kotłownia dewelopera

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Jeżeli kotłownia została wyodrębniona jako samodzielny lokal, a nabywcy innych lokali w budynku w aktach notarialnych zaakceptowali fakt jego istnienia i samodzielności, a zatem to, że lokal ten nie będzie służył do użytku wszystkim właścicielom lokali, to nie sposób podważyć tego stanu prawnego – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

 • Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcie wad fizycznych

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Wspólnota mieszkaniowa dochodzi usunięcie wad fizycznych Wspólnota mieszkaniowa po uzyskaniu cesji wierzytelności z tytułu rękojmi od właścicieli lokali może dochodzić od dewelopera usunięcia wad w budynku i usunięcia wad w poszczególnych lokalach tylko, jeżeli cesja wierzytelności z tytułu rękojmi dotyczy także wad w lokalach – wynika z wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

 • Odcięcie wody dłużnikowi wspólnoty mieszkaniowej

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

  Wodę właścicielowi, który zalega z opłatami za wodę może odciąć tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a nie wspólnota mieszkaniowa – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp