Budynek agregatorowni oraz pomieszczenie w budynku hotelowym, w którym umiejscowiony jest system telekomunikacyjny, stanowią wyodrębnione lokale niemieszkalne

W budynku hotelowym H. (…) w D. funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. Pozwanej przysługują własnościowe prawa do lokali na terenie obiektu, w tym do lokali niemieszkalnych przeznaczonych na wykonywanie czynności związanych z działalnością hotelową i restauracyjną. Na terenie obiektu część wyodrębnionych nieruchomości lokalowych należy do osób trzecich. Zgodnie z art. 3 ust. 1 (zd. pierwsze)

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

MAM KONTO

Zobacz także:

Reguły zarządu nieruchomością wspólną

Prawa właścicieli lokali do korzystania z nieruchomości wspólnej określone zostały w art. 140 k.c., który stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy; w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Określa je również art. 206 k.c., który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Monitoring a ochrona danych osobowych.

Monitoring wiąże się z pozyskiwaniem danych biometrycznych, które dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają identyfikację tej osoby. Wskazane jest zatem, by wspólnota przystąpiła do wykonania obowiązków informacyjnych na tym tle co najmniej na etapie podejmowania uchwał lub przynajmniej zakomunikowała na tym etapie, w jaki sposób i w jakim czasie obowiązki te zostaną spełnione – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp