Uzyskanie zgody sądu w małej wspólnocie mieszkaniowej

W przedmiotowej sprawie wnioskodawcy w związku ze sprzeciwem jednego ze współwłaścicieli wnieśli do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, jednak sąd wniosek odrzucił, gdyż zgodnie z art. 199 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 13 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego odrzuca się wniosek, je..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

Zarządca i zaniedbania

Zachowanie bezpieczeństwa budynku w okresie zimowym wymaga zrzucania śniegu czy też zbijania sopli z dachu. W okresie tym zarządca powinien zachować szczególnie wzmożoną czujność i przeciwdziałać zagrożeniom – wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 26.05.2015 r., sygn. akt I C 1789/13.

Odpowie zarządca, nie wspólnota

Wspólnota mieszkaniowa, zawierając umowę z zarządcą, zwalnia się z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem usunięcia śniegu i lodu z dachu budynku – wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 23.09.2014 r., sygn. VII C 282/13.

Rozwiązanie umowy najmu z powodu podnajęcia

Wypowiedzenie umowy najmu winno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia, a właściciel może wypowiedzieć umowę nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Z upływem okresu wypowiedzenia właściciel może skutecznie się domagać opróżnienia lokalu zarówno przez najemcę, jak i przez podnajemców.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp