• Zmiana sposobu użytkowania

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Zamierzamy zmienić część pomieszczeń magazynowych na biurowe . Poza zmianą funkcji nie towarzyszy temu żadna przebudowa, a jedynie drobne prace adaptacyjne. Czy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania?

 • Nielegalny pobór wody

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Mieszkańcy wspólnot mają podpisane indywidualne umowy z dostawcą wody – ZWiK. ZWiK obciąża wspólnotę różnicą między stanem licznika głównego a sumą „podliczników”. Jako zarządca rozliczam tę różnicę proporcjonalnie do zużycia w poszczególnych lokalach.

 • Czy zarządca dostanie podwyżkę

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Czy zarządca dostanie podwyżkę? Wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę, aby jeden z lokatorów (właścicielem lokalu jest gmina) zajął część korytarza i zrobił w tej wydzielonej części łazienkę przylegającą do lokalu. Będzie płacić czynsz za najem według stawki ustalonej przez właścicieli we wspólnocie. Czy zarządca może pobierać dodatkowe wynagrodzenie za tę wydzieloną część? Zarządca będzie musiał bowiem wykonywać dodatkowe czynności związane z tą częścią korytarza, takie jak: wprowadzenie wydzielonej części, powiadomienia, naliczenia, rozliczenia ze wspólnotą, wezwania do zapłaty, windykację itp.

 • Głosowanie udziałem w garażu

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  W akcie notarialnym określono, że z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział ułamkowy we własności nieruchomości wspólnej oraz udział we współwłasności stanowiącej odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego (hala garażowa z księgą wieczystą wraz z przypadającą na ten udział częścią udziału tego lokalu w nieruchomości wspólnej). Hala garażowa jest częścią budynku mieszkalnego wspólnoty, gdzie na powierzchni użytkowej wyrysowano stanowiska garażowe. Jak ustalić właściwy udział w nieruchomości wspólnej w tej wspólnocie mieszkaniowej?

 • Zmiana podjętej wcześniej uchwały

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Na wniosek jednego z właścicieli zostało zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej w celu podjęcia uchwały o wydaniu koncesji na sprzedaż alkoholu. Większość właścicieli była przeciwna. Niezadowolony właściciel lokalu złożył kolejny wniosek o zwołanie zebrania, aby uchylić uchwałę podjętą wcześniej. Czy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą sami uchylić wcześniej podjętą uchwałę?

 • Kto odpowiada za utrzymanie studzienki kanalizacyjnej?

  5 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Działka pod budynkiem jest wykupiona po obrysie, a teren, na którym znajduje się studzienka należy do miasta. Nie możemy dojść do porozumienia z miastem w sprawie konserwacji studzienki, każdy ma swoje zdanie. Do kogo należy czyszczenie pierwszej od strony budynku studzienki kanalizacyjnej? J.F.

 • Czy deweloper może zastrzec sobie własność instalacji c.o. i ciepłej wody

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Sprzedając mieszkania, deweloper zastrzegł sobie w aktach notarialnych, że instalacja c.o. i ciepłej wody użytkowej, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, stanowią jego własność. Czy rzeczywiście cały układ centralnego ogrzewania i ciepłej wody może stanowić własność dewelopera?

 • Kto odpowiada za szkody w lokalu dewelopera

  12 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Kto odpowiada za szkody powstałe w części wspólnej w wyniku wad instalacji c.o. w nowym lokalu (lokal odebrany i oddany do użytkowania przyszłemu nabywcy protokołem odbioru, w którym w wyniku usterki doszło do awarii instalacji c.o)? Czy za szkody odpowiada właściciel czy deweloper?

 • Jak zmienić pełnomocnika gminy

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  Czy jest możliwość prawna wystąpienia z wnioskiem do burmistrza o zmianę osoby, która jako pełnomocnik gminy współpracuje ze wspólnotą? My jako zarząd straciliśmy zaufanie do tego człowieka i nie mamy zamiaru dłużej znosić jego ataków. Po każdym spotkaniu musimy długo uspokajać ludzi. Chcemy wyeliminować go z naszego życia.

 • ARCHIWIZACJA PROTOKOŁÓW

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Administrowanie

  W wyniku przeprowadzonego rocznego przeglądu budynku otrzymaliśmy protokoły. Czy należy je archiwizować?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp