Czy umowa dzierżawy części gruntu pod pojemniki na odpady jest zgodna z prawem?

Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej była w ubiegłych latach wielokrotnie podważana zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie. Sytuację tę zmienił dopiero Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 21 grudnia 2007 r. sygn. akt III CZP 65/07, która ma moc zasady prawnej. Sąd Najwyższy uznał, że wspólnota może nabywać nieruchomości do własnego majątku, ale powinno być to uzasadnione potrzebami związanymi z zarządem nieruchomości wspólną. Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Takie sformułowanie należy uważać za równoznaczne ze stwierdzeniem, że wspólnota może być podmiotem praw i obowiązków w obrębie stosunków cywilnoprawnych. Zatem wspólnota może zarówno nabyć nieruchomość jak i zawrzeć każdą umowę mającą na celu czasowe korzystanie z nieruchomości jeżeli jest to uzasadnione potrzebami związanymi z zarządem nieruchomością wspólną. Powyższą uchwałą Sąd Najwyższy, nadając uchwale moc zasady prawnej, chciał dać wspólnotom, sądom i innym podmiotom jasną i trwałą wykładnię prawa w tym zakresie. Zatem nie tak jak każdy inny podmiot, który może nabyć nieruchomość lub ją wydzierżawić gdy uzna to z własnego punktu widzenia za zasadne wspólnota mieszkaniowa może to zrobić tylko gdy jest to uzasadnione potrzebami związanymi z zarządem nieruchomością wspólną. Ponadto znaczenie ma niesubiektywne zdanie danej wspólnoty (jej właścicieli),  a obiektywne przesłanki. Przykładem może być tutaj wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.07.2014 roku sygn.akt I ACa 151/14, w którym sąd uznał, że wspólnota mieszkaniowa zarządza nieruchomością wspólną, a nie wspólnymi interesami tworzących ją właścicieli. Zatem nie jest dopuszczalne wynajęcie przez nią basenu (lokal w tym samym budynku). Zdaniem sądu wspólnota może wynająć nieruchomość lub ją nabyć ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne w celu prawidłowego wykonywania jej obowiązków wynikających z ustawy. Sąd wskazał, że kwestia najmu basenu wykracza poza zdolność prawną wspólnoty mieszkaniowej, która ograniczona jest do zarządu nieruchomością wspólną. Za dopuszczalne sąd uznał nabywanie przez wspólnoty praw i obowiązków do własnego majątku jednakże tylko nieruchomości potrzebnej do zarządzania nieruchomością wspólną. Korzystan..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

O ile przedmiotem wezwania adresowanego do dewelopera nie są zagadnienia – ogólnie rzecz ujmując - związane z wadami lub usterkami wykonanych prac, bądź przeniesieniem własności lokalu lub domu jednorodzinnego (vide: ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.), brak jest przepisów rangi ustawowej, które wprost nakładałyby na dewelopera konieczność pisemnego ustosunkowania się w określonym terminie na korespondencję otrzymaną tak od właściciela lokalu, nabytego od dewelopera, jak też zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuowała się w oddanym do użytkowania budynku, tj. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).

ACTISPRO wspiera zarządców nieruchomości!

W obliczu kryzysu pandemii COVID-19, twórca innowacyjnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, spółka Actislink, wychodzi naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, oddając bezpłatnie do korzystania innowacyjne narzędzie przeznaczone do automatyzacji procesów w branży zarządzania nieruchomościami – oprogramowanie ActisPRO

e-obsługa mieszkańców

Portal internetowy mieszkańców to związane z obsługą klienta narzędzie informatyczne, będące ważnym elementem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami, którego znaczenie i rola w ostatnim czasie znacząco wzrosły.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp