e-obsługa mieszkańców

Aby stać się jednym z podstawowych modułów, którego funkcjonalność stanowi coraz częściej podstawę oceny przydatności całego systemu wspomagającego pracę firmy, musiał przejść długą drogę - od traktowanego jako niepotrzebny i drogi gadżet, dodatku do systemu, poprzez narzędzie o charakterze wyłącznie marketingowym, świadczące że zarządca nadąża za technologicznymi nowościami.

Mieszkańcy dostając możliwość korzystania z funkcjonalności Portalu, zgłaszając coraz dalej idące oczekiwania i pomysły rozwojowe, spowodowali zmianę podejścia do aplikacji u firm zarządzających nieruchomościami.

Zainteresowanie internetową i maksymalnie kompleksową obsługą klienta spowodowało, że w chwili obecnej Portal internetowy mieszkańców jest najszybciej rozwijającym się funkcjonalnie modułem systemu zintegrowanego, który coraz częściej ogranicza, a w wielu przypadkach całkowicie zastępuje konieczność kontaktu bezpośredniego mieszkańców z zarządcą.

Dostępność i popularność Internetu oraz korzystających z niego urządzeń mobilnych spowodowała, że te informacje, które jeszcze niedawno były osiągalne wyłącznie w biurze obsługi w siedzibie zarządcy, są teraz dostępne po zalogowaniu na smartfonie, tablecie czy komputerze osobistym każdego, kto ma zdefiniowany dostęp do Portalu.

Zarządcy ograniczają koszty coraz droższej korespondencji i aktywnie włączają się w ochronę środowiska rezygnując z tradycyjnej wysyłki dokumentów w formie papierowej, na rzecz e-dokumentów – faktur, rozliczeń mediów, zawiadomień o zmianie opłat, etc., dostępnych w internetowym biurze obsługi klienta (Portalu mieszkańców).  Nie zdarza się już, aby e-dokument nie został dostarczony na czas, albo zaginął w drodze do skrzynki pocztowej odbiorcy.

Dzięki e-płatnościom dostępnym bezpośrednio z indywidualnego konta mieszkańca w Portalu, zapłata z tytułu rozliczeń z zarządcą odbywa się bez zbędnej zwłoki związanej z koniecznością wypełniania formularzy przelewów i czasu operacji międzybankowych.

Zbliżające się terminy np. zapłaty, przeglądów, odczytów mediów, zebrania wspólnoty albo walnego zgromadzenia członków spółdzielni mogą być powiązane z funkcją e-powiadomień: mailowych
i SMS’owych, przypominających z wyprzedzeniem o nadchodzącym wydarzeniu.

Portal internetowy mieszkańców to narzędzie dwukierunkowej komunikacji na linii mieszkaniec – zarządca. Stanowi on z jednej strony źródło wiedzy dla mieszkańca na temat jego lokalu i szczegółów z nim związanych (miary, opłaty, odczyty mediów, dane kontaktowe opiekuna, terminy czynności eksploatacyjnych i kontrolnych, etc.), ale również daje możliwość indywidualnego zgłaszania przez mieszkańców – użytkowników Portalu,  różnych informacji: od odczytów mediów, poprzez zgłoszenia usterek, awarii oraz innych spraw wymagających reakcji przedstawicieli zarządcy.

Osobną funkcją obsługiwaną przez Portal internetowy mieszkańców jest wsparcie dla głosowania nad uchwałami. „Wirtualne zebranie” wspólnoty odpowiednio przygotowane przez zarządcę w zakresie formalno – prawnym, daje możliwość oddania ważnego głosu na zamieszczoną i dostępną
dla mieszkańców w Portalu uchwałę, bez konieczności wychodzenia z domu – wyłącznie poprzez głosowanie bezpośrednio z indywidualnego konta w Portalu.


Portal internetowy mieszkańców oferowany jest przez firmę DomConsult Sp. z o.o. jako moduł zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami Granit home, e-granit  oraz Granos, a także jako moduł współpracujący po integracji z aplikacjami innych producentów.

  

 

Zobacz także:

Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

O ile przedmiotem wezwania adresowanego do dewelopera nie są zagadnienia – ogólnie rzecz ujmując - związane z wadami lub usterkami wykonanych prac, bądź przeniesieniem własności lokalu lub domu jednorodzinnego (vide: ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.), brak jest przepisów rangi ustawowej, które wprost nakładałyby na dewelopera konieczność pisemnego ustosunkowania się w określonym terminie na korespondencję otrzymaną tak od właściciela lokalu, nabytego od dewelopera, jak też zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuowała się w oddanym do użytkowania budynku, tj. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).

ACTISPRO wspiera zarządców nieruchomości!

W obliczu kryzysu pandemii COVID-19, twórca innowacyjnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, spółka Actislink, wychodzi naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, oddając bezpłatnie do korzystania innowacyjne narzędzie przeznaczone do automatyzacji procesów w branży zarządzania nieruchomościami – oprogramowanie ActisPRO

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp