Pożytki we wspólnocie – jak je kwalifikować?

Zgodnie z art.12 ust 2 ustawy o własności lokali pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.  Zatem ustawa o własności lokali nakazuje, aby dochody wspólnoty mieszkaniowej w pierwszej kolejności posłużyły pokryciu wydatków związanych z jej utrzymaniem a dopiero w części przekraczającej te potrzeby zostały wypłacone właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. Takie rozwiązanie wymusza na wspólnocie mieszkaniowej takie przeznaczenie każdych pożytków jakie wspólnota mieszkaniowa uzyskała. Bez wątpienia dochody z nadwyżek ze sprzedaży prądu stanowić będą pożytki. 

 

Zgodnie z wyżej powołanym przepisem art.12 ustawy o własności lokali jedynym wyznacznikiem, w jakim właściciel lokalu uczestniczy w kosztach zarządzania nieruchomością wspólną i partycypuje w dochodach wspólnoty mieszkaniowej jest udział związany z lokalem w nieruchomości wspólnej. Nie ma możliwości przyjęcia innego podziału dochodów wspólnoty mieszkaniowej. Warto zwrócić uwagę, że inaczej sytuacja będzie wyglądać w małej wspólnocie mieszkaniowej gdyż ta nie jest zarządzana w oparciu o ustawę o własności lokali tylko przepisy o współwłasności określone w kodeksie cywilnym, a zatem art.12 ust 2 ustawy o własności lokali nie ma tam zastosowania. Natomiast zgodnie z art. 207 kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zatem w przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej wszystkie dochody od razu podlegają podziałowi miedzy współwłaścicieli. Jednak po prostu jest to związane z tym, że mała wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą mieszkaniową tylko z nazwy i nie ma żadnych form organizacyjnych. 

 

Zatem duża wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek pożytki przeznaczać na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Jest to pojęcie dość szerokie.  W ramach zarządz..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Sprzątanie klatki schodowej - problem wspólnoty

Deweloper mający lokale usługowe, stworzył w nich także klatkę schodową. Nie przekazał on jednak kluczy zarządowi ani administratorowi a mimo to domaga się, aby ta klatka była sprzątana. Wielokrotnie w wysłanych pismach wspólnota prosiła o przekazanie kluczy, ale deweloper nie odpisuje na te pisma, a jego prawnik przesyła na wspólnotę mieszkaniową noty obciążeniowe za sprzątanie, które wykonuje wynajęta przez dewelopera firma. Jak wspólnota powinna ustosunkować się do tej sytuacji?

Dźwigi osobowe w aspekcie ich budowy, modernizacji oraz właściwego utrzymania

Dźwigi osobowe, zwane przez większość użytkowników windami, to urządzenia powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym w budynkach o wysokości powyżej czterech kondygnacji. Obsługują także komunikację w budynkach takich jak obiekty służby zdrowia, wysokie biurowce, hotele itp. Zapewniają swobodę poruszania się po budynkach – umożliwiają transport osób i przedmiotów. Opracowanie to ma na celu przedstawienie w skrócie najważniejszych aspektów prawnych związanych z budową, eksploatacją i modernizacją dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Tego rodzaju wskazówki mogą okazać się przydatne dla podmiotów odpowiedzialnych za obiekty budowlane, w których użytkowane są te urządzenia techniczne.

SM zarządza 3-ma oddzielnymi a sąsiadującymi nieruchomościami

Nadmieniam że w 2-ch nieruchomościach większość mają właściciele tj. 66% i 74% natomiast w trzeciej mniejszość tj. 44%. Właściciele wykupionych lokali chcą się połączyć w jedną. W chwili obecnej w 2-ch mogłyby powstać WM bo mają większość, natomiast w trzeciej SM ma większość 57,51% i zablokuje powstanie WM. Co mają zrobić?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp