Skutki uchybień formalnych przy podejmowaniu uchwał

W dużej wspólnocie mieszkaniowej, zgodnie z ustawą o własności lokali, mamy do czynienia z trzema sposobami podjęcia uchwały. Pierwszym i najczęstszym sposobem jest zwołanie zebrania właścicieli lokali. Prawo zwołania zebrania należy do kompetencji zarządu. O zebraniu właścicieli zarząd dużej wspólnoty mieszkaniowej zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Zarząd zwołuje zebranie z własnej inicjatywy lub z inicjatywy właścicieli. Podjęcie uchwały na zebraniu jest wskazane zwłaszcza wówczas, gdy podjęcie uchwały wymaga wcześniejszego przedyskutowania tematu przez właścicieli czy też wysłuchania wcześniej opinii fachowca, który ma wyjaśnić właścicielom szczegóły podejmowanej decyzji, aby podejmowali ją z pełną świadomością. Drugim sposobem podjęcia uchwały jest indywidualne zbieranie głosów przez zarządu. Wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu i sposobu, w jakim zarząd ma zbierać głosy, ale nie może tego robić w nieskończoność. Przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „zbierania głosów”, zatem wymaga aktywności zarządu. Nie można więc uznać za właściwe przyjęcie przez zarząd biernej postawy, polegającej na „położeniu uchwały na stole” i czekaniu miesiącami do skutku, aż wszyscy właściciele wypowiedzą się w sprawie. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega na tym, że członkowie zarządu chodzą od drzwi do drzwi, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają głosy pod uchwałą. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, zarząd nie ma jednak obowiązku uzyskania głosu każdego właściciela i może zakończyć głosowanie w drodze indywidualnego zbierania gł..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Powiązane artykuły

Autorzy

Zobacz także:

Zbyt głośny sąsiad

W sąsiedniej wspólnocie, przy budynku, zamontowano duże urządzenia, prawdopodobnie klimatyzacyjne i wentylacyjne restauracji, które hałasują i przeszkadzają. Jest to szczególnie uciążliwe w godzinach wieczornych. W nieruchomości, przy której je zamontowano działają tylko sklepy i punkty gastronomiczne, jednak budynek jest połączony z naszą nieruchomością, w której znajdują się głównie lokale mieszkalne. Kilka metrów od nich znajdują się tarasy i balkony. Od momentu uruchomienia tych urządzeń administracja wspólnoty została wręcz zasypana skargami mieszkańców. Czy są jakieś przepisy regulujące tego typu sytuacje?

Oczyszczanie pomieszczeń pomocniczych

Odwołuję się do problemu mieszkańców bloku, w którym właścicielka jednego z lokali zagraca, zaśmieca wspólną wózkownię i korytarze będące częścią wspólną piwnic. Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej po nieudanej próbie opróżnienia piwnicy stwierdził, że muszą czekać na wyrok sądu, aby móc to zrobić skutecznie. Jakie czynności powinny podejmować zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w celu oczyszczenia korytarzy klatek schodowych, piwnic czy też pomieszczeń przeznaczonych na wózkownie, rowerownie itp., będące częścią wspólną nieruchomości? Czy przedmioty pozostawione w tych miejscach można wywieźć i zutylizować, czy należy zmagazynować i czekać na ich odbiór przez właścicieli? Co w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe?

Bezumowne korzystanie z terenu

Witam, proszę o pomoc w wyjaśnieniu, jak wspólnota mieszkaniowa może uniknąć kary za bezumowne korzystanie z terenu, której domaga się gmina? Budynek wspólnoty wydzielony jest po obrysie i żeby dostać się do klatek schodowych, trzeba przejść po chodniku należącym do gminy. Było tak przez wiele lat, w zasadzie od czasu wybudowania budynku, a w aktach notarialnych sprzedaży mieszkań nie ma wzmianki, że działka nie spełnia wymagań działki budowlanej.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp