Sprzątanie klatki schodowej - problem wspólnoty

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty związane ze sprzątaniem czy koszeniem trawników na terenie wspólnoty mieszkaniowej są bezspornie częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Prawidłowo zarządzana wspólnota mieszkaniowa swoje wydatki planuje  i opiera na uchwalonym rocznym planie gospodarczym zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu.  Nalezy zwrócić uwagę, że właściciele wpłacają środki na określony cel i jak to wynika z orzecznictwa sądowego do czasu ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem są to środki będące własnością właścicieli lokali. Zarząd nie możesz więc samowolnie  dokonywania przesunięć środków wpłacanych przez właścicieli czyli np. z środków gromadzonych na fundusz remontowy  czy na inne cele przeznaczać na pokrycie kosztów sprzątania.  Zatem mimo że zawarcie umowy z formą sprzątającą można  oceniać jako czynność zwykłego zarządu nie mieści się w uprawnieniach zarządu gdyż zgoda wspólnoty  mieszkaniowej potrzebna będzie na część finansową. 

Dużą wspólnotę mieszkaniową reprezentuje na zewnątrz zarząd lub zarządca  nie mają prawa reprezentować ją poszczególni właściciele lokali. Zatem umowę z firmą sprzątającą w dużej wspólnocie mieszkaniowej zawiera zarząd bo to on reprezentuje wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz. Także przed  zarządem  firma sprzątająca rozlicza się z wykonanych obowiązków. Umowa z firmą sprzątającą będzie umową zlecenie i będą mieć do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną uregulowaną w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej. Strony umowy zlecenia trady..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

O ile przedmiotem wezwania adresowanego do dewelopera nie są zagadnienia – ogólnie rzecz ujmując - związane z wadami lub usterkami wykonanych prac, bądź przeniesieniem własności lokalu lub domu jednorodzinnego (vide: ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.), brak jest przepisów rangi ustawowej, które wprost nakładałyby na dewelopera konieczność pisemnego ustosunkowania się w określonym terminie na korespondencję otrzymaną tak od właściciela lokalu, nabytego od dewelopera, jak też zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuowała się w oddanym do użytkowania budynku, tj. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).

ACTISPRO wspiera zarządców nieruchomości!

W obliczu kryzysu pandemii COVID-19, twórca innowacyjnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, spółka Actislink, wychodzi naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, oddając bezpłatnie do korzystania innowacyjne narzędzie przeznaczone do automatyzacji procesów w branży zarządzania nieruchomościami – oprogramowanie ActisPRO

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp