• Wynagrodzenie zarządcy

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Co powinna zawierać ustalona od m2 stawka za zarząd? Czy powinna objąć tylko wynagrodzenie zarządcy, czy też jeszcze koszty obsługi księgowej, prawnej i, np. zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych? Zastanawiam się nad zarządzaniem kamienicą, będącą własnością osoby fizycznej. Potrzebne będzie opracowanie dokładnego planu remontu (wymiana pionów, modernizacja wentylacji, ogrzewania itd.), a następnie jego realizacja. Będzie to wykraczało ponad zwykły zarząd. Po wykonaniu tego remontu do zadań zarządcy będzie należał wynajem lokali z obsługą lokatorów.

 • Zawarcie ugody

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Czy zarząd wspólnoty bez stosownej uchwały, a tylko w ramach czynności zwykłego zarządu, ma uprawnienia do rozkładania zadłużenia z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i opłat za media właścicielom na raty poprzez podpisywanie ugody pozasądowej?

 • Zróżnicowanie zaliczek

  19 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Zarząd wspólnoty zdecydował o podjęciu uchwały o zróżnicowaniu zaliczki na eksploatację. Dla lokali wydzielonych ustalono wyższą zaliczkę zgodnie z wyliczeniami planu gospodarczego na 2014 r. Lokale niewyodrębnione do momentu sprzedaży będą obciążane stawką zaliczki z 2013 r., gdyż deweloper nie wyraził zgody na podniesienie zaliczki. Uchwała o zróżnicowaniu zaliczki na eksploatację została podjęta większością głosów. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem? Jak rozliczać koszty 2014 r., tzn. proporcjonalnie do naliczeń czy zgodnie z udziałami?

 • Wykup części wspólnej

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Jeden z właścicieli zamierza wykupić strych. Czy uchwała właścicieli w tej sprawie zapada większością głosów, czy zgoda musi być jednomyślna? Czy każdy z właścicieli musi stawić sie u notariusza w celu zmiany aktu notarialnego, czy też wspólnota może upoważnić zarząd bądź zarządcę do dokonania wszystkich notarialnych czynności? Czy właściciel musi posiadać inne zezwolenia na adaptację strychu na cele mieszkaniowe? Jakie są przybliżone koszty calej operacji: notariusza, ponownej inwentaryzacji, wpisu do KW?

 • Wykup pomieszczenia

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Jeden z czterech właścicieli małej wspólnoty mieszkaniowej wystąpił do wspólnoty o wykup pomieszczenia, które jest pomieszczeniem wspólnym, przyległym do jego lokalu (ok. 8m2), a które właściciel ten adoptował i urządził kotłownię. Z powodu braku zgody na wykup współwłaściciel wystąpił o rozstrzygnięcie do Sądu. Nie sprecyzował jednak dokładnie żądania, gdyż Sąd wystąpił do niego o uzupełnienie braków formalnych we wniosku, prosząc o określenie, czy wnosi o uchylenie uchwały o wykup tego pomieszczenia czy też chce uzyskać zezwolenie na wykup tego pomieszczenia. Którego z wymienionych określeń użyć, aby można było wykupić ten lokal bez zgody reszty współwłaścicieli?

 • Zmiana przeznaczenia środków w małej wspólnocie

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Czy środki zgromadzone na funduszu remontowym są majątkiem małej wspólnoty mieszkaniowej czy właścicieli lokali i bez ich zgody nie mogą być przeznaczone na inny cel?

 • Najem biurowca i odsetki

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Będziemy wynajmować część pomieszczeń biurowych w naszym biurowcu i w umowach najmu w celu zdyscyplinowania najemców chcemy ustalić odsetki za nieterminowe płatności. Jak wysokie mogą być to odsetki i jak je określić w umowie?

 • Ustanowienie służebności

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Finanse

  Droga do zespołu magazynów przebiega obecnie częściowo przez prywatny grunt. Za korzystanie płacimy właścicielowi ustaloną kwotę. Chcielibyśmy jednak uregulować tę sprawę, jakie mamy możliwości prawne?

 • Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków

  6 lipca 2017 / Kategoria: Finanse

  Czy można sprzedać działkę, na której wybudowana została kapliczka kultu religijnego (ujęta w rejestrze zabytków kultury)?

 • Zaliczka na fundusz remontowy

  7 lipca 2017 / Kategoria: Finanse

  Problem dotyczy małej wspólnoty. Na zebraniu właściciel lokalu oddał głos za podjęciem uchwały w sprawie zaliczki na fundusz remontowy. Jego żona była nieobecna, a następnego dnia oświadczyła, że nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat na fundusz remontowy. Pozostali właściciele wyrazili zgodę. Czy uchwała została podjęta? Czy wystarczy podpis jednego z małżonków, czy muszą podpisać się oboje? Oboje są właścicielami mieszkania i nie mają rozdzielności majątkowej.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp