Błędna wysokość udziałów

Określenie udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej

W myśl ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej powinien odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela lokalu wyraża się zatem ułamkiem gdzie licznik odpowiada powierzchni lokalu a mianownik powierzchni wszystkich lokali w nieruchomości. Określenie wysokości udziału związanego z danym lokalem w nieruchomości wspólnej następuje w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu i podlega wpisowi w księdze wieczystej.  Dla każdego zarządu i zarządcy jedynym miarodajnym źródłem informacji w zakresie wysokości udziałów są wpisy w księgach wieczystych.  Zarząd w przypadku odkrycia błędnego sposobu naliczenia udziałów, to znaczy takiego, który nie odpowiada wyżej podanej definicji jest zobowiązany wszcząć we wspólnocie mieszkaniowej procedurę zmiany wysokości udziałów. W tym celu wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałę. Właściwie przygotowana uchwała w tej materii powinna zawierać przede wszystkim zgodą na zmianę wysokości udziałów wszystkich lokali w nieruchomości wspólnej w wyniku dokonania inwentaryzacji budynku. Uchwała powinna upoważnić też zarząd do dokonania wszystkich formalności w tym złożenia oświadczenia o zmianie wysokości udziałów w formie aktu notarialnego. Ponieważ czynności te wymagają formy aktu notarialnego uchwała właścicieli lokali musi być podjęta w obecności notariusza. W wykonaniu uchwały zarząd zleci sporządzenie inwentaryzacji budynku lub jej aktualizację, a następnie na jej podstawie złoży w formie aktu notarialnego stosowne oświadczenie. Akt notarialny zawierać będzie też wniosek do sądu o dokonanie zmian udziałów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej oraz zmianę udziałów we wszystkich księgach wieczys..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Sprawozdanie zarządu

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo. Otrzymaliśmy wezwanie z US , aby sprawozdanie finansowe za 2018 rok przesłać elektronicznie z podpisem zaufanym. Bardzo prosimy o fachową pomoc. Prosimy o przepis prawny w tym zakresie, musimy dać odpowiedź Urzędowi Skarbowemu.

Nadpłata i niedopłata

Mam pytanie komu należy się zwrot lub kto powinien dopłacić do rozliczenia za centralne ogrzewanie osoba która sprzedała mieszkanie i opłacała za rok 2018 czy nowemu nabywcy który kupił mieszkanie w 2019 r. Okres rozliczeniowy co to 1.01.- 31.12.2018 r. Samo rozliczenie naliczane jest 01.07.2019 r.

Wydatki poniesione na wymianę sterowania wind mogą stanowić koszty uzyskania przychodów wspólnoty

Wydatki poniesione przez wspólnotę na inwestycję polegającą na wymianie sterowania wind, której wartość, według przyjętego przez wspólnotę planu, ma wynieść 100 000 zł, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów wspólnoty na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp