Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości – zmiana sytuacji prawnej

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości zmienia się sytuacja prawna dłużnika, traci on bowiem zarząd nad swoim majątkiem, który jest obowiązany wydać syndykowi, nie może również podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli. Wskutek wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnik podlega specjalnej ochronie, tzn. zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące jego masy upadłości. Zawieszeniu ulegają także postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości a zajęte wierzytelności są uchylane.

Zadania syndyka

Zadaniem syndyka jest sporządzenie listy wierzytelności, doprowadzenie do likwidacji składników majątku upadłego, ..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Zaliczki na fundusz remontowy w małej wspólnocie

W budynku małej wspólnoty gmina miała jeden lokal, który został wykupiony w 2017 roku przez dotychczasowego lokatora, który od momentu wykupu nie opłaca zaliczek na fundusz w pełnej wysokości, tj. 2,80 zł/m2, ale według własnego uznania 1,00 zł/m2. (taka stawka obowiązywała przed remontem dachu). Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty, lokator się odwołuje i żąda uchwał wspólnoty z lat ubiegłych aż do 2009 roku, gdy wspólnota zaciągała kredyt na remont dachu, i chce podważać właściwość powyższych uchwał. Moim zdaniem, lokator może podważać uchwały i postanowienia wspólnoty dopiero od momentu wykupu lokalu na własność. Za okres, gdy był lokatorem lokalu należącego do gminy, jedynie ona mogłaby interweniować w sprawy wspólnoty. Czy sąd na wniosek tego lokatora może zajmować stanowisko w sprawie uchwał wspólnoty z 2009 roku?

Służebność przesyłu - sieć ciepłownicza

Właściciele lokali z dwóch odrębnych wspólnot mieszkaniowych są współwłaścicielami jednej działki. Budynki nie są na niej posadowione, ale działka przylega bezpośrednio do nieruchomości gruntowych ww. wspólnot. Przez przedmiotową działkę pod powierzchnią ziemi przebiega sieć ciepłownicza, do której podłączone są wspomniane wcześniej budynki. Sieć poprowadzona jest dalej i obsługuje również inne nieruchomości. Czy współwłaściciele działki mogą żądać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego opłat za przesył na podstawie np. służebności? Czy także wstecz? Sieć jest własnością miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, na działce znajduje się już 30 lat (możliwe zasiedzenie?). W 2017 roku działka była częściowo modernizowana.

Zaliczka na fundusz remontowy

Problem dotyczy małej wspólnoty. Na zebraniu właściciel lokalu oddał głos za podjęciem uchwały w sprawie zaliczki na fundusz remontowy. Jego żona była nieobecna, a następnego dnia oświadczyła, że nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat na fundusz remontowy. Pozostali właściciele wyrazili zgodę. Czy uchwała została podjęta? Czy wystarczy podpis jednego z małżonków, czy muszą podpisać się oboje? Oboje są właścicielami mieszkania i nie mają rozdzielności majątkowej.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp