Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości – zmiana sytuacji prawnej

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości zmienia się sytuacja prawna dłużnika, traci on bowiem zarząd nad swoim majątkiem, który jest obowiązany wydać syndykowi, nie może również podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli. Wskutek wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnik podlega specjalnej ochronie, tzn. zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące jego masy upadłości. Zawieszeniu ulegają także postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości a zajęte wierzytelności są uchylane.

Zadania syndyka

Zadaniem syndyka jest sporządzenie listy wierzytelności, doprowadzenie do likwidacji składników majątku upadłego, ..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Wydatki poniesione na wymianę sterowania wind mogą stanowić koszty uzyskania przychodów wspólnoty

Wydatki poniesione przez wspólnotę na inwestycję polegającą na wymianie sterowania wind, której wartość, według przyjętego przez wspólnotę planu, ma wynieść 100 000 zł, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów wspólnoty na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy fundusz remontowy wspólnoty może wykazywać wartość ujemną?

Dzieje się tak po zaksięgowaniu w koszty funduszu remontowego faktury za remont, finansowany przez kolejne lata z zaciągniętego kredytu. Czy takie koszty nie powinny być rozliczane w czasie do wysokości kredytu faktycznie spłaconego w danym roku?

Zaliczki na fundusz remontowy w małej wspólnocie

W budynku małej wspólnoty gmina miała jeden lokal, który został wykupiony w 2017 roku przez dotychczasowego lokatora, który od momentu wykupu nie opłaca zaliczek na fundusz w pełnej wysokości, tj. 2,80 zł/m2, ale według własnego uznania 1,00 zł/m2. (taka stawka obowiązywała przed remontem dachu). Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty, lokator się odwołuje i żąda uchwał wspólnoty z lat ubiegłych aż do 2009 roku, gdy wspólnota zaciągała kredyt na remont dachu, i chce podważać właściwość powyższych uchwał. Moim zdaniem, lokator może podważać uchwały i postanowienia wspólnoty dopiero od momentu wykupu lokalu na własność. Za okres, gdy był lokatorem lokalu należącego do gminy, jedynie ona mogłaby interweniować w sprawy wspólnoty. Czy sąd na wniosek tego lokatora może zajmować stanowisko w sprawie uchwał wspólnoty z 2009 roku?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp