Zaliczki na fundusz remontowy w małej wspólnocie

Zasady podejmowania decyzji w małej wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, to do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Mała wspólnota mieszkaniowa jest wspólnotą tylko z nazwy, nie ma bowiem żadnej formy organizacyjnej, nie ma zarządu, a zarządca może w niej istnieć tylko za zgodą wszystkich właścicieli. W takiej wspólnocie nie ma uchwał i całej procedury ich podejmowania i zaskarżania. Nie ma też obowiązku zwoływania zebrań, nawet rocznych. Każdy z właścicieli zarządza nieruchomością, a właściciele podejmują decyzje w formie zgody na ich dokonanie. Jak wynika z uregulowań kodeksu cywilnego, do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, liczona według wielkości udziałów. Przy braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). Przy braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Jedynie system składkowy

We wspólnocie mieszkaniowej oprócz opłat związanych z lokalami właściciele lokali ponoszą też koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Właściciele lokali pokrywają te koszty w ułamkowych częściach, odpowiednio do wielkości swoich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. System zaliczkowy – jako obligatoryjny system ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną – dotyczy dużej wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej na podstawie ustawy o własności lokali. Tymczasem mała wspólnota mieszkaniowa zarządzana jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności. Zgodnie z art. 207 kodeksu cywilnego pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zatem w małej wspólnocie mieszkaniowej zgodnie z przepisami nie istnieje system zaliczkowy, tylko obowiązuje system składkowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym właściciele nie uchwalają zaliczek na przyszłe, zaplanowane przez siebie wydatki na dany rok, tak jak dzieje się to w dużej wspólnocie mieszkaniowej, ale składają się na aktualne zaistniałe koszty. Ewentualnie jeden z właścicieli – ten, który w danej chwili zarządza – ponosi te koszty i następnie żąda ich zwrotu w odpowiedniej części od pozostałych współwłaścicieli. W małej wspólnocie mieszkaniowej jest możliwe przyjęcie systemu...

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Powiązane artykuły

Autorzy

Zobacz także:

Upadłość konsumencka

Proszę o pomoc. Właściciel wspólnoty mieszkaniowej złożył wniosek do sądu o upadłość konsumencką. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla właściciela. Syndyk nakazał właścicielowi opuścić mieszkanie, co ten uczynił. Do chwili sprzedaży mieszkania nie było wpływu zaliczek na część wspólną i powstał dług. Syndyk nie chce pokryć długu choć dysponował mieszkaniem. Moje pytanie, kto ma zapłacić zaległość?

Służebność przesyłu - sieć ciepłownicza

Właściciele lokali z dwóch odrębnych wspólnot mieszkaniowych są współwłaścicielami jednej działki. Budynki nie są na niej posadowione, ale działka przylega bezpośrednio do nieruchomości gruntowych ww. wspólnot. Przez przedmiotową działkę pod powierzchnią ziemi przebiega sieć ciepłownicza, do której podłączone są wspomniane wcześniej budynki. Sieć poprowadzona jest dalej i obsługuje również inne nieruchomości. Czy współwłaściciele działki mogą żądać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego opłat za przesył na podstawie np. służebności? Czy także wstecz? Sieć jest własnością miejskiego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, na działce znajduje się już 30 lat (możliwe zasiedzenie?). W 2017 roku działka była częściowo modernizowana.

Zaliczka na fundusz remontowy

Problem dotyczy małej wspólnoty. Na zebraniu właściciel lokalu oddał głos za podjęciem uchwały w sprawie zaliczki na fundusz remontowy. Jego żona była nieobecna, a następnego dnia oświadczyła, że nie wyraża zgody na dokonywanie wpłat na fundusz remontowy. Pozostali właściciele wyrazili zgodę. Czy uchwała została podjęta? Czy wystarczy podpis jednego z małżonków, czy muszą podpisać się oboje? Oboje są właścicielami mieszkania i nie mają rozdzielności majątkowej.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp