Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia RODO Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek podawać dane osobowe członka Wspólnoty firmie ubezpieczeniowej, aby ta mogła wystąpić z postępowaniem regresowym?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczy oczywiście zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przewidując konieczność dostosowania zakresu przetwarzanych danych i weryfikacji stosowanych procedur, czy konieczność weryfikacji umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikowanie osoby fizycznej. Mieszczą się tu takie dane jak imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL itd.  Administrator danych osobowych czyli wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, a w ich umieniu zarząd, który jest ich organem może zbierać i przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. Administrator danych osobowych jest również zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. RODO wprowadza również ważną dla zarządzających zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zatem naruszeniem przepisów będzie zbierania takich danych których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami. W sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa  zleca zarządzanie nieruchomością zewnętrznemu podmiotowi, umowa o zarządzanie nieruchomością musi zawierać postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych. Tak samo gdy zawiera każdą inną umowę z którą wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych.

Zwróćmy uwagę, że zarówno przed zmianą przepisów jak i obecnie udostępnienie danych osobowych może nastąpić tylko w prawnie uzasadnionych przypadkach z reguły na wezwanie organów państwowych w toczących się ..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Dopuszczalność zainstalowania monitoringu przez właściciela lokalu

Co do zasady, przyjmuje się, że monitoring wizyjny jest inwazyjną formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora potrzeby jego stosowania oraz konieczności zabezpieczenia.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp