Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

Rozliczono koszty centralnego ogrzewania według podzielników obciążając kosztami ogrzewania części wspólnych wszystkie lokale, natomiast kosztami stałymi wg faktur dostawcy energii cielnej oraz kosztami zmiennymi centralnego ogrzewania lokale mieszkalne. Wspólnota nie posiada regulaminu rozliczania kosztów c.o.

Właściciele lokali usługowych mają grzejniki elektryczne i przepływowe ogrzewacze wody, więc sami ponoszą koszty energii cieplnej w swoich lokalach.

Czy taki sposób rozliczenia jest poprawny?

Odpowiedź:

Sposób rozliczania kosztów ciepła regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.; dalej: PE), który to akt stanowić winien punkt wyjścia dla ustalenia wewnętrznych regulaminów dotyczących zasad rozliczania kosztów ciepła np. we wspólnotach mieszkaniowych.

W świetle zatem przepisów PE, w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, to on wówczas jest odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. Tak też, stosownie do art. 45a ust. 9 PE, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego zobligowany jest dokonać wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda:

1. zapewniała:

 • energooszczędne zachowania,
 • zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego, lub
 • ustalanie opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

2. w zależności od warunków technicznych budynków i lokali uwzględniała:

 • iloś...

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

 • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
 • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
 • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

Najem krótkoterminowy – czy wspólnota może go zakazać? – otwarty dostęp

Pytanie: Czy wspólnota może zakazać na obiekcie najmu krótkoterminowego, czy właściciel ma do tego prawo, aby taki najem mógł się odbywać w jego własnościowym mieszkaniu? Czy istnieje zapis, żeby móc go przedstawić właścicielowi takiego mieszkania, mówiący o tym, że najemcy którzy korzystają z jego mieszkania podlegają pod niego i administracja nie powinna bezpośrednio zajmować się sprawami najemcy?

Obecność zarządu wspólnoty na przeglądzie technicznym dachu budynku – otwarty dostęp

Pytanie: Coraz częściej zdarza się, że zarządy wspólnot mieszkaniowych życzą sobie być obecnym podczas przeglądu technicznego dachu na budynkach niskich ale i na budynkach wysokich. Jakie warunki musiałby ewentualnie spełnić taki zarząd aby mógł uczestniczyć w takim przeglądzie?

Zmiana czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela – otwarty dostęp

Pytanie: Jestem nowym właścicielem lokalu w Spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej były wpisane 3 osoby przez co zaliczki na opłatę wody i odpady komunalne były dużo wyższe niż dla jednej osoby. Czy Spółdzielnia ma obowiązek zmiany czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela i wskazania, że zamieszkuje 1 osoba? Od czasu przyjęcia nowego planu gospodarczego? Czy może trzeba odczekać 3-4 miesiące i wyliczą nowy czynsz na podstawie zużycia wody?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp