Udostępnianie nagrań z monitoringu w kontekście RODO

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru nad osobami, których dane dotyczą, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony, ujętych w art. 9 ust. 2 i art. 10 RODO oraz szczegółowych przepisach krajowych. Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, właściwe jest wskazywanie w szczególności wizerunków, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą te operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, w którym są przechowywane. Przetwarzanie danych zwykłych może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6, a w przypadku danych wrażliwych w art. 9 i 10 rozporządzenia. Najbardziej odpowiadającymi stosowaniu monitoringu przesłankami są wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Mimo obecnie panującej histerii w związku z RODO od lat tworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej musi być dostosowane do istniejących zasad wynikających z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring musi być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Monitoring powinien mieć więc na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw czy wejściami do obiektów. Każda osoba poruszająca się po terenie monitorowanym powinna mieć świadomość, ..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Powiązane artykuły

Autorzy

Zobacz także:

Urząd miasta jako zarządca drogi gminnej

Urząd miasta jako zarządca drogi gminnej (osiedlowej) zamontował na terenie naszej wspólnoty lustro, na wniosek mieszkańców sąsiedniego bloku, w celu poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z parkingu. Czynności te zostały wykonane bez wiedzy i zgody naszej wspólnoty. Czy zarządca drogi miał do tego prawo? Czy dopełnił wszystkich formalności?

Modernizacja monitoringu

Na podstawie uchwały wspólnota dokonała modernizacji części monitoringu – wymiana kamer zewnętrznych. W chwili obecnej ma na stanie sprawne kamery z poprzedniego monitoringu. "Stary" monitoring został założony w 2011 roku, jego koszt przekroczył kwotę 24 tys. zł i został pokryty z funduszu remontowego . Zarząd postanowił o spisaniu protokołu likwidacji cześć starego monitoringu. Czy ma do tego prawo?

Kilka działek będących własnością wspólnot mieszkaniowych

Na terenie położonym z boku głównej ulicy – ale nie jest on określony znakami drogowymi ani jako strefa zamieszkania, ani strefa ruchu, ani też jako droga wewnętrzna – znajduje się kilka działek będących własnością wspólnot mieszkaniowych, na których są chodniki, a między nimi jezdnia.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp