Udostępnianie nagrań z monitoringu w kontekście RODO

Monitoring jest formą przetwarzania danych osobowych i jako taki powinien podlegać szczególnej weryfikacji przez administratora. Stosowanie monitoringu jako formy nadzoru nad osobami, których dane dotyczą, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych wszystkich obserwowanych osób. Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych gwarancji ich ochrony, ujętych w art. 9 ust. 2 i art. 10 RODO oraz szczegółowych przepisach krajowych. Odnosząc się do zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring, właściwe jest wskazywanie w szczególności wizerunków, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów). Przetwarzaniem danych osobowych w przypadku monitoringu będą te operacje polegające w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika, w którym są przechowywane. Przetwarzanie danych zwykłych może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6, a w przypadku danych wrażliwych w art. 9 i 10 rozporządzenia. Najbardziej odpowiadającymi stosowaniu monitoringu przesłankami są wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Mimo obecnie panującej histerii w związku z RODO od lat tworzenie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej musi być dostosowane do istniejących zasad wynikających z różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim monitoring musi być stosowany z uwagi na ważny cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Ukierunkowanie monitoringu na zachowanie bezpieczeństwa ma się przejawiać umiejscowieniem kamer w miejscach zagrożonych i umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego. Monitoring powinien mieć więc na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, czyli ciągami komunikacyjnymi, parkingami, placami zabaw czy wejściami do obiektów. Każda osoba poruszająca się po terenie monitorowanym powinna mieć świadomość, ..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Powiązane artykuły

Autorzy

Zobacz także:

Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu przez niezabezpieczony pojemnik na odpady na terenie wspólnoty

Skoro do powstania szkody doszło na nieruchomości stanowiącej mienie osoby trzeciej w wyniku przemieszczenia się pojemnika, choć stanowiącego własność przedsiębiorstwa, będącego mieniem ruchomym posiadanym przez tą osobę (powierzonym jej do korzystania), to ona odpowiada za tę szkodę w razie wystąpienia przesłanek odpowiedzialności deliktowej, określonych w art. 415 k.c.

Wyrok sądu nie po myśli zarządu

Sąd okręgowy uchylił wyrokiem punkty regulaminu rozliczania kosztów mediów dotyczące rozliczania nadpłaty/niedopłaty proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu. Jako właściwe wskazał rozliczanie ich proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 12 ust. 2 uwl). Wspólnota złożyła w tym zakresie apelację, którą sąd apelacyjny oddalił. Zarząd nie zamierza zastosować się do wyroku sądu i pomimo prawomocnego uchylenia punktów regulaminu zmierza rozliczyć różnice w kosztach mediów proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu.

Urząd miasta jako zarządca drogi gminnej

Urząd miasta jako zarządca drogi gminnej (osiedlowej) zamontował na terenie naszej wspólnoty lustro, na wniosek mieszkańców sąsiedniego bloku, w celu poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z parkingu. Czynności te zostały wykonane bez wiedzy i zgody naszej wspólnoty. Czy zarządca drogi miał do tego prawo? Czy dopełnił wszystkich formalności?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp