Zagadnienia budowlane

 • Brak dostępu do sieci gazu ziemnego lub ciepła systemowego to nie dramat.  Jest alternatywa – instalacja zasilana gazem płynnym.

  29 stycznia 2020 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlem domków jednorodzinnych, a może planujesz nowe inwestycje przeznaczone pod budownictwo jedno i wielorodzinne? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania z miejskiej ciepłowni? Jest na to rada – zastosuj ogrzewanie gazem płynnym. Sieć gazowa LPG pozwala ogrzać nawet całe osiedle, a dodatkowo służy do podgrzania wody użytkowej i jako źródło zasilania kuchenek gazowych.

 • Drzwi wejściowe

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  W jednym z zarządzanych przez naszą firmę budynków najemca jednego z lokali (lokal jest własnością Miasta W.) na parterze wymienił drzwi wejściowe do lokalu na drzwi o szerokości 130 cm. W roku 2014 odbyła się wizja w której uczestniczył pracownik PINB, przedstawiciel właściciela lokalu (pracownik Zakładu Budynków Komunalnych), najemca lokalu. W trakcie wizji spisano Protokół oględzin robót budowlanych lub obiektu budowlanego w którym określono wady oraz możliwość ich usunięcia: drzwi zewnętrze wykonać jako dwudzielne lewe (skrzydło o szer. 80 cm).

 • Dozór techniczny

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Po przyłączeniu wspólnoty do miejskiej sieci cieplnej Urząd Dozoru Technicznego wymaga opłat rocznych za kontrolę naczynia zbiorczego. Czy 250-litrowe naczynie na powrocie wewnętrznej instalacji (3 atm.) centralnego ogrzewania podlega takiej kontroli? Wyłącznym właścicielem naczynia i całego węzła jest wspólnota.

 • Jakie są warunki przeglądów różnych instalacji w budynku?

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Zgodnie z prawem budowlanym wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek raz na 5 lat przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej. Jeden z właścicieli zakwestionował zasadność przeprowadzenia przeglądu elektrycznego wewnątrz mieszkania, uzasadniając, że to nie jest część wspólna. Czego zatem faktycznie mają dotyczyć przeglądy elektryczne? Co w sytuacji przeglądu gazowego i kominiarskiego, gdy większość instalacji należy do właściciela - np. kuchenka gazowa, piec gazowy?

 • Wady tarasu

  20 kwietnia 2017 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Do kogo należy utrzymanie i naprawa tarasu (nawierzchni, obróbek blacharskich, izolacji, balustrad), który jest dostępny poprzez lokal mieszkalny, którego właściciel jest jedynym jego użytkownikiem? W lokalu poniżej w dwóch pomieszczeniach usytuowanych bezpośrednio pod tarasem wystąpiły przecieki na ścianach zewnętrznych. Woda z tarasu przedostaje się pomiędzy ocieplenie budynku a ścianę zewnętrzną lokalu. Doraźne naprawy, doszczelnienie obróbek blacharskich wykonane przez wspólnotę mieszkaniową nie wyeliminowały przecieku. Należałoby przeprowadzić remont całego tarasu. Czy w tej sytuacji generalny remont tarasu ma wykonać wspólnota mieszkaniowa czy właściciel lokalu, który użytkuje taras?

 • W jakich terminach należy przeprowadzić przegląd okresowy budynku biurowego?

  13 kwietnia 2017 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku.

 • Ochrona ppoż.

  23 stycznia 2018 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Nieruchomość (budynek mieszkalny stulokalowy) nie ma procedur, oznakowania oraz instalacji na okoliczność ochrony ppoż. Zarząd nie widzi potrzeby ich opracowania i wprowadzenia, natomiast chce egzekwować przepisy ppoż. w stosunku do niektórych właścicieli. Na ile skuteczne byłoby wystąpienie w tej sytuacji na drogę sądową?

 • Nieodpowiedni stan techniczny budynku mieszkaniowego

  23 stycznia 2018 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził zagrożenie życia i zdrowia w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) i nakazał natychmiastowe usunięcie zagrożenia (wykonanie określonych prac). Proszę o informację, do jakich czynności można zaliczyć wykonanie nałożonego przez PINB obowiązku (czynności o charakterze zachowawczym, czynności zwykłego zarządu, czynności przekraczające zwykły zarząd).

 • Proszę o pomoc w napisaniu treści uchwały.

  18 kwietnia 2018 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  W zeszłym roku w wyniku głosowania nie ustalono, czy Pan X, który kiedyś zajął pomieszczenie w piwnicy należące do części wspólnych, ma mieć to pomieszczenie wynajęte, użyczone, czy ma się wyprowadzić itp. Jak w jednej uchwale to opisać? Czy może muszą to być np. 3 uchwały? Ludzie nie potrafią się zdecydować, a ja chciałabym mieć ten problem rozwiązany.

 • Naruszenie służebności

  21 czerwca 2018 / Kategoria: Zagadnienia budowlane

  Jesteśmy dwiema wspólnotami obok siebie. W akcie notarialnym mamy służebność do śmietnika, miejsc parkingowych i wjazdu, jest też jedno miejsce dla inwalidy na części drugiej wspólnoty, do wspólnego użytku obu wspólnot. Ta druga wspólnota zlikwidowała to miejsce, argumentując to tym, że musieli poszerzyć swoje miejsca parkingowe, bo – ich zdaniem – były za małe. Czyli mimo że mieliśmy to miejsce do wspólnego użytku, obecnie, bez naszej zgody, zostało zlikwidowane. Proszę o odpowiedź, czy mieli do tego prawo, co możemy w tej chwili zrobić i czy oni powinni mieć zgodę inspektora nadzoru? Wspólnota twierdzi, że na swoim terenie mogą robić, co chcą, nie informując nikogo.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp