Mocowanie metalowej szyny na schodach do piwnicy jako zjazdu dla rowerów przy zachowaniu minimalnej wymaganej szerokość użytkowej schodów

Stosownie do 66§ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065; dalej: „WarunkiTechR”), w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować – co do zasady - schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku - również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w WarunkiTechR.

Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określone zostały jednocześnie w tabeli zawartej w §68 ust. 1 WarunkiTechR. Tak też, zastosowanie znajdują poniższe normy:

Przeznaczenie budynków

Minimalna szerokość użytkowa (m)

Maksymalna wysokość stopni (m)

biegu

spocznika

1

2

3

4

Budynki mieszkalne jednorodzinne i w zabudowie zagrodowej oraz mieszkania dwupoziomowe

0,8

0,8

0,19

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego *) oraz budynki użyteczności publicznej *)z wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także budynki produkcyj...

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

Brak dostępu do sieci gazu ziemnego lub ciepła systemowego to nie dramat.  Jest alternatywa – instalacja zasilana gazem płynnym.

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlem domków jednorodzinnych, a może planujesz nowe inwestycje przeznaczone pod budownictwo jedno i wielorodzinne? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania z miejskiej ciepłowni? Jest na to rada – zastosuj ogrzewanie gazem płynnym. Sieć gazowa LPG pozwala ogrzać nawet całe osiedle, a dodatkowo służy do podgrzania wody użytkowej i jako źródło zasilania kuchenek gazowych.

Dokumentacja techniczna

Art. 29 ustawy o własności lokali mówi o sporządzeniu dokumentacji technicznej przez wspólnotę w przypadku, gdy jej nie posiada oraz o obciążeniu kosztami do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości. Pytanie : co się kryje pod pojęciem dokumentacji technicznej, skoro wspólnota nie posiada takowej (tylko książkę obiektu) i czy do dokumentacji technicznej wlicza się inwentaryzację nieruchomości z pomiarami lokali i pomieszczeń przynależnych.

Likwidacja grzejników na klatce schodowej

Wspólnota mieszkaniowa chce zlikwidować grzejniki na klatce schodowej. Jaka powinna być procedura oraz treść uchwały?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp