Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

7 sierpnia 2020

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia RODO Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek podawać dane osobowe członka Wspólnoty firmie ubezpieczeniowej, aby ta mogła wystąpić z postępowaniem regresowym?

50
NULL

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dotyczy oczywiście zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przewidując konieczność dostosowania zakresu przetwarzanych danych i weryfikacji stosowanych procedur, czy konieczność weryfikacji umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikowanie osoby fizycznej. Mieszczą się tu takie dane jak imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL itd.  Administrator danych osobowych czyli wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, a w ich umieniu zarząd, który jest ich organem może zbierać i przetwarzać dane osobowe tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celach. Administrator danych osobowych jest również zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. RODO wprowadza również ważną dla zarządzających zasadę zwaną minimalizacją danych, która w zakresie przetwarzania danych osobowych oznacza, że dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zatem naruszeniem przepisów będzie zbierania takich danych których posiadanie nie jest uzasadnione wykonywanymi obowiązkami. W sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa  zleca zarz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy