Pytanie do eksperta

Odpowiedź: We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości. Nieruchomość wspólna zarządzana przez wspólnotę mieszkaniową, której koszty utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa ale i decyzje co do niej podejmuje wspólnota mieszkaniowa. Wyodrębnione lokale zarządzane przez ich właścicieli, których koszty utrzymania ponoszą ich właściciele ale też oni samodzielnie podejmują decyzje ich dotyczące. Jak stanowi definicja ustawowa nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Zatem okna w lokalach tak jak drzwi wejściowe do lokali są częścią tych lokali. Natomiast okna poza odrębnymi lokalami na przykład na klatce schodowej tak jak drzwi wejściowe z zewnątrz na klatki schodowe stanowią część nieruchomości wspólnej. W związku z tym konserwacja i wymiana okien w lokalach tak jak wyposażenie ich na przykład w rolety okienne należy do decyzji właściciela lokalu, który nie potrzebuje na to zgody wspólnoty mieszkaniowej bo nie jest to decyzja odnośnie nieruchomości wspólnej a jest to decyzja odnośnie elementu danego lokalu. Właściciel lokalu podejmuje więc we własnym zakresie decyzję z usług jakiego wykonawcy przy kupnie i montażu korzysta oraz co do kolorystyki zakładanych rolet. Nie ma przepisów prawa ani innych norm które zobowiązywałyby właściciela lokalu do zachowania kolorystyki ani takiej samej jak własna stolarka okienna ani takiej samej jak kolorystyka rolet w innych oknach w budynku.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp