Pytanie do eksperta

Odpowiedź: A kto ponosi koszty naprawy telewizora pralki czy kuchenki gazowej właściciel lokalu czy wspólnota mieszkaniowa? Zadane pytanie jest identyczne, a poruszona problematyka nie powinna budzić żadnych wątpliwości. We wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości. Nieruchomość wspólna zarządzana przez wspólnotę mieszkaniową, której koszty utrzymania ponosi wspólnota mieszkaniowa ale i decyzje co do niej podejmuje tylo wspólnota mieszkaniowa. Jak stanowi definicja ustawowa nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Wyodrębnione lokale zarządzane przez ich właścicieli, których koszty utrzymania ponoszą ich właściciele ale też oni samodzielnie podejmują decyzje ich dotyczące. Jak stanowi definicja ustawowa samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. W związku z powyższym indywidualna instalacja klimatyzacji danego lokalu jest elementem tego lokalu tak samo jak na przykład indywidualna instalacja ogrzewania danego lokalu z własnym piecem dwufunkcyjnym, czy indywidualna instalacja telewizji satelitarnej itd. W związku z tym naprawa, konserwacja i wymiana urządzeń instalacji klimatyzatora w jaki wyposażony jest lokal należy do właściciela lokalu. Sytuacji nie zmienia w żaden sposób to że część instalacji znajduje się poza lokalem bo zgodnie z zasadami sztuki klimatyzator powinien znajdować się na zewnątrz budynku. W tym wypadku na dachu budynku choć bardzo często urządzenia montuje się na elewacji lub balkonie w sąsiedztwie lokalu. Najczęściej na rynku występują bowiem właśnie urządzenia typu split, których część mechaniczna znajduje się na zewnątrz przez co hałas silnika nie przeszkadza przebywającym w pomieszczeniu. Urządzenie dwuczęściowe dość dobrze rozwiązuje też problem pozbycia się z pomieszczenia ciepłego powietrza. Sytuacja prawna klimatyzacji uległaby zmianie dopiero wówczas gdyby w budynku zainstalowana była jedna wspólna dla wszystkich lokali klimatyzacja. Wówczas stanowiłaby ona jedną z instalacji budynku a nie lokalu tak jak wspólna dla całego budynku instalacja centralnego ogrzewania.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp