Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Prawo dostępu do aktów notarialnych rozumiane jako prawo wybierania ich wypisów u notariusza który je sporządzał mają tylko strony które zawierały umowę oraz podmioty którym w akcie notarialnym takie prawo zapewniono, a ponadto wymienione w przepisach podmioty państwowe. Zarządca nieruchomości nie ma prawa żądania wydania mu przez notariusza wypisów aktów notarialnych tylko na tej podstawie, że w aktach tych widnieje informacja, że deweloper powierzył mu zarząd. Takie żądanie skierowane do dewelopera w postaci udostępnienia ksera wszystkich aktów notarialnych wyodrębnienia lokali w budynku nie ma oparcia w przepisach prawa, a więc jego realizacja zależy tylko od decyzji dewelopera. Takie żądanie skierowane do właścicieli lokali ma oparcia w przepisach prawa. Zgodnie z art.29 ust 1e ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali ale nie oznacza to że na takie żądanie właściciel lokalu okaże akt notarialny. Równie dobrze może okazać wydruk z księgi wieczystej lub nawet tylko podać zarządcy numer księgi wieczystej. Od kilku już lat księgi wieczyste są dostępne przez internet i każdy może sprawdzić ich treść znając tylko numer księgi wieczystej. Warto zaznaczyć, że w związku z tym art.29 ust 1e ustawy o własności lokali stał się przepisem archaicznym i w zasadzie martwym bo przecież każdy znający się na swojej pracy zarządca nie występuje już do właścicieli o wykazanie prawa własności tylko po to ma dostęp przez internet do ksiąg wieczystych aby na bieżąco monitorować zmiany w zakresie własności lokali w budynkach, którymi zarządza. Wystarczy znajomość numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej aby uzyskać numery ksiąg wieczystych wszystkich lokali i w konsekwencji na bieżąco móc monitorować ich treść.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp