Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Zwróć uwagę, że we wspólnocie mieszkaniowej są dwa rodzaje nieruchomości nieruchomość wspólna zarządzana przez wspólnotę mieszkaniową co do której decyzje ponoszą wszyscy właściciele lokali oraz poszczególne lokale, którymi zarządzają ich właściciele i podejmują samodzielnie decyzje ich dotyczące. Wspólnota mieszkaniowa jest od zarządzania nieruchomością wspólną i nie ma żadnych możliwości ingerencji w poszczególne lokale, w tym nie ma możliwości narzucać właścicielowi jak ma wykorzystywać swój lokal na przykład nie ma możliwości zabronić mu wynajęcia go na poszczególne pokoje. Nie ma też możliwości zabronić właścicielowi zmiany przeznaczenia swojego lokalu i jego przebudowy jeżeli nie ingeruje on w nieruchomość wspólną. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w .wyroku z dnia 3.04.2009 roku sygn.akt II CSK 601/08. Zwróć uwagę jednak, że wprawdzie prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu czy przebudowa lokalu nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej ale na pewne czynności zgoda wspólnoty mieszkaniowej może być potrzebna. Taka zgoda wspólnoty mieszkaniowej będzie potrzebna w przypadku gdy właściciel lokalu będzie chciał go przebudować, a przebudowa będzie ingerować w nieruchomość wspólną. Zatem jeżeli właściciel lokalu mieszkalnego zamierza przebudować go tak aby każdy pokój był w miarę samodzielny i przeznaczyć te pokoje pod wynajem to taka decyzję właściciel podejmuje sam i nie potrzebuje na to zgody wspólnoty mieszkaniowej. Ta zgoda nie jest potrzebna także na przebudowę w lokalu która nie ingeruje w nieruchomość wspólną. Wspólnota mieszkaniowa ma coś do powiedzenie tylko w kwestii remontu ingerującego w nieruchomość wspólną. Warto zwrócić uwagę, że montaż wkładów kwasoodpornych jest jak najbardziej w interesie wspólnoty mieszkaniowej. Chroni bowiem kanały spalinowe przed niszczeniem. Odmowa ich montażu nie zmieni planów właściciela spowoduje tylko że będzie on eksploatował te kanały bez tych wkładów, co spowoduje że wspólnota mieszkaniowa ponosić będzie zwiększone koszty związane z okresowymi naprawami, których może uniknąć. Zatem w tej kwestii nie ma się nad czym zastanawiać. Warto zwrócić też uwagę, że nie ma w takim wypadku mowy o zmianie sposobu użytkowania lokalu bo przecież obecnie jest to lokal mieszkalny, a każdy pokój już obecnie zgodnie z prawem może być wynajęty różnym osobom, a po zmianach dalej będzie to lokal mieszkalny tylko bardziej funkcjonalnie dostosowany do potrzeb najemców poszczególnych pokoi. Zatem to ewentualnie zmiany organizacyjne w ramach danego lokalu mieszkalnego a nie zmiana sposobu użytkowania. Właściciel pod względem prawnym nie wydziela też kolejnych lokali w budynku (nie dzieli lokalu) tylko zmienia układ swojego mieszkania, a to zupełnie co innego. Dane pomieszczania nadal pozostaną pod względem prawnym jednym lokalem mieszkalnym bo właściciel pod tym względem nie musi nic robić będzie wynajmować poszczególne części swojego mieszkania.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp