Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat tygodnia

21 maja 2021

Udostępnienie informacji o aktualnym stanie głosowania

0 59

Pytanie: Uchwała została poddana pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów. W zawiadomieniu o głosowaniu został zakreślony termin zakończenia głosowania. Jeden z właścicieli domaga się udostępnienia informacji o aktualnym stanie głosowania, chociaż termin jego zakończenia jeszcze nie upłynął. Czy zarządca może w takiej sytuacji udostępnić żądane informacje i jaka jest podstawa prawna takiego działania?

Co radzi ekspert?

Zgodnie z art.29 ust 3 ustawy o własności lokali właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Bezsprzecznie w prawie kontroli działalności zarządu zawiera się prawo wglądu do wszelkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, gdyż w innym wypadku sprawowanie kontroli nie byłoby możliwe. Właściciel oprócz faktycznego wglądu w dokumenty może też żądać kopii dokumentów. Jest to zupełnie zrozumiałe gdyż trudno sobie wyobrazić aby właściciel zapamiętał szczegółowo wszystkie interesujące go informacje zawarte w dokumentach. Trudno też żądać od właściciela znajomości wszystkich zagadnień zawartych w dokumentach więc tylko kopiując je może zasięgnąć opinii osób trzecich, np. prawnika księgowego itd. na temat ich poprawności czy zagadnień z nich wynikających. Zwróć uwagę, że rozwój techniki powoduje, że kopiowanie dokumentów na różnego rodzaju nośniki jest tanie i proste więc w naturalny sposób w naszych czasach zastąpiło sporządzanie notatek z udostępnianych dokumentów do wglądu. Obowiązkiem zarządu/zarządcy jest umożliwienie właścicielom lokali sprawowanie kontroli działalności zarządu, a właściciel lokalu powinien decydować, czy w tym celu wystarczy mu pokazanie dokumentów, wykonanie kserokopii, umożliwienie mu wykonanie ich fotokopii, czy też zeskanowanie. W kwestii ochrony danych osobowych osobowych przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W każdym zatem przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Takimi szczególnymi przepisami dla właścicieli lokali są dwa przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z art.29 ust 3 ustawy o własności lokali właścicielom lokali służy prawo kontroli działalności zarządu, a ponadto na podstawie art.27 ustawy o własności lokali właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Zatem każdy właściciel lokalu ma prawo do wglądu do dokumentów wspólnoty w tym danych osobowych, które zawierają, w zakresie niezbędnym do kontroli zarządu i współdziałania w zarządzie. W związku natomiast z tym, że wspólnota mieszkaniowa sama ma uprawnienie tylko do przetwarzania takich danych które są niezbędne do zarządu nieruchomością wspólną trudno będzie w praktyce znaleźć dane, które nie podlegałyby udostępnieniu.

POLECAMY

Podsumowanie

Zatem właściciel lokalu ma prawo kontroli zarządu a w jego ramach wglądu we wszelkie dokumenty wspólnoty mieszkaniowej, a więc także w dokumenty z prowadzonego głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów czyli listy do głosowania itp.

Przypisy