Brak wyników

Administrowanie

5 kwietnia 2017

Kto odpowiada za utrzymanie studzienki kanalizacyjnej?

0 6306
Działka pod budynkiem jest wykupiona po obrysie, a teren, na którym znajduje się studzienka należy do miasta. Nie możemy dojść do porozumienia z miastem w sprawie konserwacji studzienki, każdy ma swoje zdanie. Do kogo należy czyszczenie pierwszej od strony budynku studzienki kanalizacyjnej? J.F.

Przede wszystkim zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości gruntowej.

REKLAMA

Według art. 15 ust. 2 tej ustawy budowę przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci. Przyłącze to, pomimo fizycznego połączenia z siecią, nie staje się automatycznie częścią składową przedsiębiorstwa. Co prawda art. 49 Kodeksu cywilnego stanowi, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania mediów oraz inne podobne urządzenia nie n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy