Brak wyników

Administrowanie

12 kwietnia 2017

Czy deweloper może zastrzec sobie własność instalacji c.o. i ciepłej wody

0 1358
Sprzedając mieszkania, deweloper zastrzegł sobie w aktach notarialnych, że instalacja c.o. i ciepłej wody użytkowej, zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna, stanowią jego własność. Czy rzeczywiście cały układ centralnego ogrzewania i ciepłej wody może stanowić własność dewelopera?

Na wstępie warto przypomnieć, że nieruchomość wspólną, którą zarządza wspólnota mieszkaniowa, stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Natomiast samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, czyli lokali użytkowych.

REKLAMA

Jak deweloper wyodrębnia lokale

Deweloper może wyodrębnić w budynku także inne lokale, w tym na przykład kotłownię. Może to zrobić na własną rzecz lub na rzecz osób trzecich. Jeżeli kotłownia została wyodrębniona jako lokal użytkowy, to stanowi wyłączną własność dewelopera. Nie stanowi ona części nieruchomości wspólnej. Deweloper może więc nie zostawić mieszkańcom pomieszczenia w budynku, w którym mogliby zainstalować węzeł cieplny lub kocioł i sam zająć się dostarczaniem ciepła do budynku. Na przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii konieczna jest koncesja. Wyjątkiem od tej zasady jest dystrybucja paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłanie lub dystrybucja ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Teoretycznie mieszkańcy nie muszą korzystać z energii dostarczanej przez dewelopera....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy