Najnowsze porady prawne

 • Dokumentacja techniczna

  12 września 2019

  Art. 29 ustawy o własności lokali mówi o sporządzeniu dokumentacji technicznej przez wspólnotę w przypadku, gdy jej nie posiada oraz o obciążeniu kosztami do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości. Pytanie : co się kryje pod pojęciem dokumentacji technicznej, skoro wspólnota nie posiada takowej (tylko książkę obiektu) i czy do dokumentacji technicznej wlicza się inwentaryzację nieruchomości z pomiarami lokali i pomieszczeń przynależnych.   

 • Błędna wysokość udziałów

  12 września 2019

  Sytuacja przedstawia się następująco : we wspólnocie mieszkaniowej występuje niezgodność w powierzchni wykazanej w aktach notarialnych i księgach wieczystych wraz z błędami w udziałach. Jednocześnie zaznaczamy, że niezgodności wynikają z błędów powstałych przy sprzedaży lokali przez gminę oraz braku jakiejkolwiek inwentaryzacji. Czy wspólnota może na tej podstawie dokonać inwentaryzacji nieruchomości z pomiarami, a co za tym idzie jednoczesnym wyprostowaniem powierzchni i udziałów w nieruchomości - obciążając całym kosztem (inwentaryzacja + koszty zmiany w księgach wieczystych itd.) pierwszego właściciela czyli gminę? Lub Czy wspólnota powinna dokonać odtworzenia dokumentacji technicznej przy jednoczesnym wyprostowaniu w/w błędów i obciążyć wszystkimi kosztami gminę jako pierwszego właściciela, który nadal posiada udziały w nieruchomości?   

 • SM zarządza 3-ma oddzielnymi a sąsiadującymi nieruchomościami

  12 września 2019

  Nadmieniam że w 2-ch nieruchomościach większość mają właściciele tj. 66% i 74% natomiast w trzeciej mniejszość tj. 44%. Właściciele wykupionych lokali chcą się połączyć w jedną. W chwili obecnej w 2-ch mogłyby powstać WM bo mają większość, natomiast w trzeciej SM ma większość 57,51% i zablokuje powstanie WM. Co mają zrobić?   

 • Ilość osób zamieszkałych

  2 sierpnia 2019

  Chciałabym się dowiedzieć czy jako administrator wspólnoty mogę w jakiś sposób "zmusić" lokatorów do podania faktycznej ilości mieszkańców w danym lokalu? Obecnie mamy z tym duży problem, ponieważ zazwyczaj zgłaszana jest tylko jedna osoba, ale jesteśmy świadomi, że w niektórych lokalach jest więcej mieszkańców. Wynika to nawet z ilości m3 zużytej wody. Co roku z tego tytułu wynikają duże niedopłaty, a lokatorzy uważają, że to jest niemożliwe, żeby tyle wody zużyli. Wskazania liczników jednak nie kłamią, a wszelkie tłumaczenia nie docierają.   

 • Sprawozdanie zarządu

  2 sierpnia 2019

  Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za rok 2018 w formie elektronicznej do U. Skarbowego? Nie prowadzimy działalności gospodarczej ani nie jesteśmy zarejestrowani w KRS. Czy w ogóle musimy obligatoryjnie sporządzać sprawozdanie finansowe? Do tej pory składaliśmy CIT8 – elektronicznie i sprawozdanie papierowo. Otrzymaliśmy wezwanie z US , aby sprawozdanie finansowe za 2018 rok przesłać elektronicznie z podpisem zaufanym. Bardzo prosimy o fachową pomoc. Prosimy o przepis prawny w tym zakresie, musimy dać odpowiedź Urzędowi Skarbowemu.   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

Zobacz wszystkie

Najnowsze filmy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp