Najnowsze filmy

Najnowsze porady prawne

 • Zaliczki na fundusz remontowy w małej wspólnocie

  12 października 2018

  W budynku małej wspólnoty gmina miała jeden lokal, który został wykupiony w 2017 roku przez dotychczasowego lokatora, który od momentu wykupu nie opłaca zaliczek na fundusz w pełnej wysokości, tj. 2,80 zł/m2, ale według własnego uznania 1,00 zł/m2. (taka stawka obowiązywała przed remontem dachu). Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty, lokator się odwołuje i żąda uchwał wspólnoty z lat ubiegłych aż do 2009 roku, gdy wspólnota zaciągała kredyt na remont dachu, i chce podważać właściwość powyższych uchwał. Moim zdaniem, lokator może podważać uchwały i postanowienia wspólnoty dopiero od momentu wykupu lokalu na własność. Za okres, gdy był lokatorem lokalu należącego do gminy, jedynie ona mogłaby interweniować w sprawy wspólnoty. Czy sąd na wniosek tego lokatora może zajmować stanowisko w sprawie uchwał wspólnoty z 2009 roku?   

 • Podział prawny działek spółdzielni

  19 września 2018

  Kilka lat temu na wyodrębnionych działkach pod dwoma budynkami wielorodzinnymi dokonano przekształcenia prawa własności gruntu. Uczestniczyło w tym 50 właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielnia w imieniu 30 właścicieli spółdzielczych – własnościowych. Wszyscy ponieśli wówczas koszty sporządzenia aktów notarialnych. Niestety, bez podziału pozostała trzecia działka, niezabudowana, okalająca dwa bloki (teren zielony), stanowiąca własność spółdzielni. W związku z postępującym procesem zmierzającym do likwidacji spółdzielni obecnie jest wola większości, by ją podzielić na wszystkich 80 właścicieli, w sposób zapewniający wspólne użytkowanie i utrzymanie tego terenu. Czy w wyniku takiej operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowych kilkudziesięciu aktów notarialnych i innych opłat z tym związanych? Czy jest bardziej ekonomiczny sposób na dokonanie takiej operacji?   

 • Służebność terenu

  27 sierpnia 2018

  Cztery budynki tworzące cztery odrębne wspólnoty mają wspólne podwórze i dwa wjazdy na nie. Teren jest duży i bardzo zróżnicowany powierzchniowo. W księgach wieczystych jest wpisana wzajemna służebność. Nasza wspólnota ma wjazd ze szlabanem (piloty mają do niego mieszkańcy czterech wspólnot), większość drogi wewnętrznej i największy teren zielony, a tym samym ponosi największe koszty związane z opłatami, naprawami, utrzymaniem czystości, odśnieżaniem… Czy istnieje możliwość obciążenia takimi kosztami również sąsiednie wspólnoty korzystające z tego terenu?   

 • Sprzątanie chodnika

  2 sierpnia 2018

  Na zebraniu rocznym ustalono, że mieszkańcy będą kosić trawę przy swoim budynku. Jedna pani od lat kosi pewną część trawnika, a o drugą część dbał inny pan. Obecnie nie chce on kosić za darmo. Skutek jest taki, że tylko połowa terenu jest zadbana. Chcę zrobić zebranie w trybie pilnym. Spośród dziesięciu mieszkańców tylko jedna osoba kosi. Mieszkańcy nie chcą zatrudniać nikogo z zewnątrz, ponieważ to wiąże się z kosztami. Czy mogę obciążać w jakiś sposób tych, którzy nie robią nic, albo obniżyć na przykład o 50 złotych opłaty osobie, która będzie się angażować? Jaką przyjąć uchwałę, aby rozwiązać wskazany problem. Jakie są inne możliwości?   

 • Naruszenie służebności

  21 czerwca 2018

  Jesteśmy dwiema wspólnotami obok siebie. W akcie notarialnym mamy służebność do śmietnika, miejsc parkingowych i wjazdu, jest też jedno miejsce dla inwalidy na części drugiej wspólnoty, do wspólnego użytku obu wspólnot. Ta druga wspólnota zlikwidowała to miejsce, argumentując to tym, że musieli poszerzyć swoje miejsca parkingowe, bo – ich zdaniem – były za małe. Czyli mimo że mieliśmy to miejsce do wspólnego użytku, obecnie, bez naszej zgody, zostało zlikwidowane. Proszę o odpowiedź, czy mieli do tego prawo, co możemy w tej chwili zrobić i czy oni powinni mieć zgodę inspektora nadzoru? Wspólnota twierdzi, że na swoim terenie mogą robić, co chcą, nie informując nikogo.   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

 • Uzyskanie zgody sądu w małej wspólnocie mieszkaniowej

  7 lutego 2019

  W małej wspólnocie mieszkaniowej na czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest jednomyślność, a przy jej braku – zgoda sądu, jednak o taką zgodę do sądu mogą wystąpić tylko współwłaściciele, których udziały wynoszą łącznie co najmniej połowę. Sąd odrzuci zatem wniosek, jeżeli nie znajdą się pod nim podpisy wystarczającej liczby współwłaścicieli – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku.   

 • Zajęcie elewacji budynku

  10 stycznia 2019

  Elewacja stanowi część nieruchomości wspólnej, a zatem umieszczenie na niej szyldu czy reklamy wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu.   

 • Korzystanie z klatki schodowej

  10 stycznia 2019

  Właściciel lokalu nie ma prawa w żaden sposób utrudniać pozostałym mieszkańcom korzystania z klatek schodowych stanowiących ciągi komunikacyjne drogi ewakuacji – wynika z wyroku Sadu Okręgowego w Łodzi.   

 • Z chodnika korzystają przechodzący a nie wspólnota mieszkaniowa

  20 grudnia 2018

  Sytuacja, w której mieszkańcy budynku korzystają z chodnika usytuowanego na sąsiednim gruncie, nie dają podstaw do uznania, że wspólnota mieszkaniowa bezumownie korzysta z tej nieruchomości – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.   

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości

  20 grudnia 2018

  Ten, kto bez umowy z właścicielem korzysta z czyjegoś gruntu, musi się liczyć z koniecznością zapłaty wynagrodzenia właścicielowi bez względu na to, czy właściciel poniósł jakąkolwiek stratę. Wynagrodzenie powinno zależeć od konkretnych okoliczności, a także uwzględniać charakter i trwałości obciążenia oraz jego uciążliwość – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie.   

Zobacz wszystkie

Witaj w DoradcaZarządcy.pl

- pierwszym portalu internetowym w całości poświęconym zawodowym problemom przy zarządzaniu nieruchomościami!

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp
LTG Nieruchomości

Akademia Prawno-Techniczna powstała przy współpracy z LTG Nieruchomości