Najnowsze porady prawne

 • Pożytki we wspólnocie – jak je kwalifikować?

  11 lutego 2020

  We wspólnocie występują pożytki, a wraz z nimi pojawia się pytanie – jak je kwalifikować? Czy można określić je jako dochód poszczególnych udziałowców jako zmniejszenie kosztów zarządu, czy istnieje możliwość pewnego rodzaju „zawieszenia” ich? Nasz ekspert, Paweł Puch postanowił przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej.   

 • Sprzątanie klatki schodowej - problem wspólnoty

  23 grudnia 2019

  Deweloper mający lokale usługowe, stworzył w nich także klatkę schodową. Nie przekazał on jednak kluczy zarządowi ani administratorowi a mimo to domaga się, aby ta klatka była sprzątana. Wielokrotnie w wysłanych pismach wspólnota prosiła o przekazanie kluczy, ale deweloper nie odpisuje na te pisma, a jego prawnik przesyła na wspólnotę mieszkaniową noty obciążeniowe za sprzątanie, które wykonuje wynajęta przez dewelopera firma. Jak wspólnota powinna ustosunkować się do tej sytuacji?   

 • Dokumentacja techniczna

  12 września 2019

  Art. 29 ustawy o własności lokali mówi o sporządzeniu dokumentacji technicznej przez wspólnotę w przypadku, gdy jej nie posiada oraz o obciążeniu kosztami do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości. Pytanie : co się kryje pod pojęciem dokumentacji technicznej, skoro wspólnota nie posiada takowej (tylko książkę obiektu) i czy do dokumentacji technicznej wlicza się inwentaryzację nieruchomości z pomiarami lokali i pomieszczeń przynależnych.   

 • Błędna wysokość udziałów

  12 września 2019

  Sytuacja przedstawia się następująco : we wspólnocie mieszkaniowej występuje niezgodność w powierzchni wykazanej w aktach notarialnych i księgach wieczystych wraz z błędami w udziałach. Jednocześnie zaznaczamy, że niezgodności wynikają z błędów powstałych przy sprzedaży lokali przez gminę oraz braku jakiejkolwiek inwentaryzacji. Czy wspólnota może na tej podstawie dokonać inwentaryzacji nieruchomości z pomiarami, a co za tym idzie jednoczesnym wyprostowaniem powierzchni i udziałów w nieruchomości - obciążając całym kosztem (inwentaryzacja + koszty zmiany w księgach wieczystych itd.) pierwszego właściciela czyli gminę? Lub Czy wspólnota powinna dokonać odtworzenia dokumentacji technicznej przy jednoczesnym wyprostowaniu w/w błędów i obciążyć wszystkimi kosztami gminę jako pierwszego właściciela, który nadal posiada udziały w nieruchomości?   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

Zobacz wszystkie

Najnowsze filmy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp