UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp
Advertisement

Najnowsze porady prawne

 • Pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej – otwarty dostęp

  20 listopada 2020

  Pytanie: W umowie deweloperskiej jest zapis, że od momentu przekazania kluczy właściciele pokrywają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Czy właściciele muszą płacić zaliczki dla dewelopera? Akt własności nie został podpisany. Co w przypadku, gdy nie płacą?   

 • Niewpuszczenie kominiarza i gazownika do mieszkania – obowiązkowy przegląd raz do roku – otwarty dostęp

  20 listopada 2020

  Pytanie: Co grozi właścicielowi lokalu za niewpuszczenie kominiarza/gazownika do mieszkania w celu przeglądu pomimo wyznaczonego terminu przeglądu (ogłoszenie na klatkach) oraz wysłania pisma za potwierdzeniem odbioru wzywającego do wykonania kontroli? W przypadku gazu można go zakręcić, a co można zrobić w przypadku nie wpuszczenia kominiarza?   

 • Odczyt wodomierzy w lokalach – otwarty dostęp

  19 listopada 2020

  Pytanie: Zarząd spółdzielni mieszkaniowej ogłasza komunikat o dacie odczytów wodomierzy w lokalach. Wszystkie lokale należą do zasobów spółdzielni (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Odczytów dokonują dwaj pracownicy firmy, która – na zlecenie spółdzielni (umowa) – prowadzi sprawy administracyjne i rozlicza media. Rozliczenie zatwierdza Zarząd sp-ni. W świetle prawa to Spółdzielnia jest zarządcą budynku, a nie firma administrująca, i to prezes reprezentuje interesy spółdzielni i jej członków. Czy prezes 1-osobowego zarządu spółdzielni, który jednocześnie nadzoruje prawidłowe wykonanie odczytów i przy tej okazji zbiera oświadczenia o liczbie osób w lokalu, jest uprawniony do wejścia do lokalu ? Czy użytkownik lokalu może nie zgodzić się na wejście prezesa do lokalu?   

 • Problem z parkowaniem – otwarty dostęp

  19 listopada 2020

  Pytanie: Wspólnota Mieszkaniowa składa się z 47 lokali mieszkalnych o różnej wielkości. Każdy z właścicieli posiada udział w gruncie, na którym stoi budynek oraz są miejsca postojowe. Z uwagi na fakt, że miejsc na samochody jest mniej niż ilość mieszkań powstał poważny problem z parkowaniem. Miejsc jest 14 a mieszkań 47. Dodatkowo jeden z właścicieli parkuje trzy samochody. Nie mamy żadnego regulaminu w tej sprawie. Proszę o pomoc, jak możemy rozwiązać ten problem. Czy jest możliwość uporządkowania tej sytuacji? Nie mamy możliwości wykonania nowych miejsc postojowych.   

 • VAT – jaki stosować przy usługach? – otwarty dostęp

  18 listopada 2020

  Pytanie: Jaki VAT stosować przy usługach: dyspozycyjność całodobowa wod-kan. i gazowa? Jedni wykonawcy stosują VAT 8% inni 23%. Dla Wspólnoty, która nie jest VATowcem jest to wyższy koszt usługi.   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

 • Kara upomnienia dla administratora za błąd w liczeniu głosów współwłaścicieli

  30 października 2020

  Błąd powódki nie został spowodowany nieprawidłowym działaniem innych osób lub organizacją pracy przez pracodawcę, ale własnym działaniem powódki, która w sposób nie dość rzetelny i sumienny wykorzystała posiadane narzędzia do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji wspólnoty, którą administrowała. W konsekwencji doprowadziło to do naruszenia interesu osób, na których rzecz wykonywała czynności zarządzania nieruchomością*.   

 • Najemca powinien zapłacić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części budynku wspólnoty

  30 października 2020

  Umieszczenie na elewacji budynku wspólnoty szyldu (reklamy działalności gospodarczej członka wspólnoty) wykracza poza zakres korzystania z części wspólnej nieruchomości w ramach przysługującego właścicielowi lokalu udziału, a wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do zawierania umów obligacyjnych dotyczących pobierania pożytków z części wspólnych budynku – w tym wynikających z prawa do umieszczania reklam na elewacji budynku*.   

 • Kara za parkowanie na osiedlu poza miejscem wyznaczonym

  30 października 2020

  W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn. akt: IX W 427/17) rozstrzygał sprawę nietypową, bo związaną z nielegalnym parkowaniem, a tego rodzaju sprawy rzadko trafiają na wokandę. Sprawa dotyczyła kierowcy, który naruszył zakaz postoju w miejscu innym niż wyznaczone w strefie zamieszkania, to jest dopuścił się wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.   

 • Konsekwencje niezapewnienia udziału w głosowaniu wszystkich właścicieli

  30 października 2020

  27 lutego 2020 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt: III CZP 59/19 Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii budzącej pewne wątpliwości i rozstrzygał występujące w orzecznictwie rozbieżności dotyczące oceny skutków, jakie niesie ze sobą niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną przez wspólnotę mieszkaniową w trybie indywidualnego zbierania głosów.   

Zobacz wszystkie

Najnowsze filmy