Najnowsze porady prawne

 • Upadłość konsumencka

  22 marca 2019

  Proszę o pomoc. Właściciel wspólnoty mieszkaniowej złożył wniosek do sądu o upadłość konsumencką. Sprawa zakończyła się pozytywnie dla właściciela. Syndyk nakazał właścicielowi opuścić mieszkanie, co ten uczynił. Do chwili sprzedaży mieszkania nie było wpływu zaliczek na część wspólną i powstał dług. Syndyk nie chce pokryć długu choć dysponował mieszkaniem. Moje pytanie, kto ma zapłacić zaległość?   

 • Zbyt głośny sąsiad

  22 marca 2019

  W sąsiedniej wspólnocie, przy budynku, zamontowano duże urządzenia, prawdopodobnie klimatyzacyjne i wentylacyjne restauracji, które hałasują i przeszkadzają. Jest to szczególnie uciążliwe w godzinach wieczornych. W nieruchomości, przy której je zamontowano działają tylko sklepy i punkty gastronomiczne, jednak budynek jest połączony z naszą nieruchomością, w której znajdują się głównie lokale mieszkalne. Kilka metrów od nich znajdują się tarasy i balkony. Od momentu uruchomienia tych urządzeń administracja wspólnoty została wręcz zasypana skargami mieszkańców. Czy są jakieś przepisy regulujące tego typu sytuacje?   

 • Skutki uchybień formalnych przy podejmowaniu uchwał

  26 listopada 2018

  Art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali informuje, że o treści uchwały, które zostały podjęte z udziałem głosów zbieranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Czy w związku z tym należy rozumieć, że jeżeli uchwała została przegłosowana przez ponad 50% udziałowców (bez potrzeby zbierania głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów), to jej treść nie musi być dostarczona właścicielom lokali (ani tym, którzy uczestniczyli w zebraniu, ani tym, co w nim nie uczestniczyli)?   

 • Zaliczki na fundusz remontowy w małej wspólnocie

  12 października 2018

  W budynku małej wspólnoty gmina miała jeden lokal, który został wykupiony w 2017 roku przez dotychczasowego lokatora, który od momentu wykupu nie opłaca zaliczek na fundusz w pełnej wysokości, tj. 2,80 zł/m2, ale według własnego uznania 1,00 zł/m2. (taka stawka obowiązywała przed remontem dachu). Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty, lokator się odwołuje i żąda uchwał wspólnoty z lat ubiegłych aż do 2009 roku, gdy wspólnota zaciągała kredyt na remont dachu, i chce podważać właściwość powyższych uchwał. Moim zdaniem, lokator może podważać uchwały i postanowienia wspólnoty dopiero od momentu wykupu lokalu na własność. Za okres, gdy był lokatorem lokalu należącego do gminy, jedynie ona mogłaby interweniować w sprawy wspólnoty. Czy sąd na wniosek tego lokatora może zajmować stanowisko w sprawie uchwał wspólnoty z 2009 roku?   

 • Podział prawny działek spółdzielni

  19 września 2018

  Kilka lat temu na wyodrębnionych działkach pod dwoma budynkami wielorodzinnymi dokonano przekształcenia prawa własności gruntu. Uczestniczyło w tym 50 właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielnia w imieniu 30 właścicieli spółdzielczych – własnościowych. Wszyscy ponieśli wówczas koszty sporządzenia aktów notarialnych. Niestety, bez podziału pozostała trzecia działka, niezabudowana, okalająca dwa bloki (teren zielony), stanowiąca własność spółdzielni. W związku z postępującym procesem zmierzającym do likwidacji spółdzielni obecnie jest wola większości, by ją podzielić na wszystkich 80 właścicieli, w sposób zapewniający wspólne użytkowanie i utrzymanie tego terenu. Czy w wyniku takiej operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowych kilkudziesięciu aktów notarialnych i innych opłat z tym związanych? Czy jest bardziej ekonomiczny sposób na dokonanie takiej operacji?   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

 • Monitoring a ochrona danych osobowych.

  12 marca 2019

  Monitoring wiąże się z pozyskiwaniem danych biometrycznych, które dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają identyfikację tej osoby. Wskazane jest zatem, by wspólnota przystąpiła do wykonania obowiązków informacyjnych na tym tle co najmniej na etapie podejmowania uchwał lub przynajmniej zakomunikowała na tym etapie, w jaki sposób i w jakim czasie obowiązki te zostaną spełnione – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.   

 • Monitoring na klatce schodowej

  12 marca 2019

  Umiejscowienie kamery obserwującej klatkę schodową pod względem prawnym nie różni się od jej obserwowania przy pomocy wizjera umieszczonego w drzwiach i nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek dobra, gdyż klatka schodowa jest miejscem publicznym – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.   

 • Uzyskanie zgody sądu w małej wspólnocie mieszkaniowej

  7 lutego 2019

  W małej wspólnocie mieszkaniowej na czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest jednomyślność, a przy jej braku – zgoda sądu, jednak o taką zgodę do sądu mogą wystąpić tylko współwłaściciele, których udziały wynoszą łącznie co najmniej połowę. Sąd odrzuci zatem wniosek, jeżeli nie znajdą się pod nim podpisy wystarczającej liczby współwłaścicieli – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku.   

 • Zajęcie elewacji budynku

  10 stycznia 2019

  Elewacja stanowi część nieruchomości wspólnej, a zatem umieszczenie na niej szyldu czy reklamy wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu.   

 • Korzystanie z klatki schodowej

  10 stycznia 2019

  Właściciel lokalu nie ma prawa w żaden sposób utrudniać pozostałym mieszkańcom korzystania z klatek schodowych stanowiących ciągi komunikacyjne drogi ewakuacji – wynika z wyroku Sadu Okręgowego w Łodzi.   

Zobacz wszystkie

Najnowsze filmy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp