Najnowsze filmy

Najnowsze porady prawne

 • Służebność terenu

  27 sierpnia 2018

  Cztery budynki tworzące cztery odrębne wspólnoty mają wspólne podwórze i dwa wjazdy na nie. Teren jest duży i bardzo zróżnicowany powierzchniowo. W księgach wieczystych jest wpisana wzajemna służebność. Nasza wspólnota ma wjazd ze szlabanem (piloty mają do niego mieszkańcy czterech wspólnot), większość drogi wewnętrznej i największy teren zielony, a tym samym ponosi największe koszty związane z opłatami, naprawami, utrzymaniem czystości, odśnieżaniem… Czy istnieje możliwość obciążenia takimi kosztami również sąsiednie wspólnoty korzystające z tego terenu?   

 • Sprzątanie chodnika

  2 sierpnia 2018

  Na zebraniu rocznym ustalono, że mieszkańcy będą kosić trawę przy swoim budynku. Jedna pani od lat kosi pewną część trawnika, a o drugą część dbał inny pan. Obecnie nie chce on kosić za darmo. Skutek jest taki, że tylko połowa terenu jest zadbana. Chcę zrobić zebranie w trybie pilnym. Spośród dziesięciu mieszkańców tylko jedna osoba kosi. Mieszkańcy nie chcą zatrudniać nikogo z zewnątrz, ponieważ to wiąże się z kosztami. Czy mogę obciążać w jakiś sposób tych, którzy nie robią nic, albo obniżyć na przykład o 50 złotych opłaty osobie, która będzie się angażować? Jaką przyjąć uchwałę, aby rozwiązać wskazany problem. Jakie są inne możliwości?   

 • Naruszenie służebności

  21 czerwca 2018

  Jesteśmy dwiema wspólnotami obok siebie. W akcie notarialnym mamy służebność do śmietnika, miejsc parkingowych i wjazdu, jest też jedno miejsce dla inwalidy na części drugiej wspólnoty, do wspólnego użytku obu wspólnot. Ta druga wspólnota zlikwidowała to miejsce, argumentując to tym, że musieli poszerzyć swoje miejsca parkingowe, bo – ich zdaniem – były za małe. Czyli mimo że mieliśmy to miejsce do wspólnego użytku, obecnie, bez naszej zgody, zostało zlikwidowane. Proszę o odpowiedź, czy mieli do tego prawo, co możemy w tej chwili zrobić i czy oni powinni mieć zgodę inspektora nadzoru? Wspólnota twierdzi, że na swoim terenie mogą robić, co chcą, nie informując nikogo.   

 • Czy można odwołać zarząd, jeśli gremium takie nie istnieje?

  18 maja 2018

  Podczas zebrania rocznego, odbywającego się 30 marca 2015 r., podjęto próbę odwołania zarządu i powołania nowego. W głosowaniu na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów zarząd nie został odwołany. W wyniku podrobienia dokumentów (w sprawie tej jest prowadzone dochodzenie) 10 czerwca 2015 r. zwołano zebranie, na którym został wybrany nowy zarząd.   

 • Czy zmiana zarządcy ustanowionego we wspólnocie mieszkaniowej w trybie art. 18.1 na innego zarządcę wymaga formy notarialnej?

  26 lutego 2018

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

 • Skutki niepowiadomienia o podjęciu uchwały

  26 listopada 2018

  Brak powiadomienia właścicieli lokali o uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów nie wpływa na ważność uchwały, lecz rodzi jedynie ten skutek, że każdy z niepowiadomionych właścicieli ma prawo do zaskarżenia uchwały w terminie 6 tygodni od dnia, kiedy dowiedział się o uchwale w inny sposób – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.   

 • Skutki uchybień formalnych przy podejmowaniu uchwał

  26 listopada 2018

  Zwołanie zebrania przez właścicieli z pominięciem zarządu i informacja o zebraniu dostarczona do skrzynek oraz wywieszona na klatkach schodowych stanowią podstawę do uchylenia uchwały tylko wówczas, jeżeli skarżący wykaże, że uchybienia te miały wpływ na treść podjętych uchwał – wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie.   

 • Opłaty zgodnie z udziałem, a nie metrażem mieszkania

  12 października 2018

  Zgodnie z zasadami ustawy o własności lokali właściciele lokali zobowiązani są opłacać koszty zarządu nie w proporcji do liczby metrów kwadratowych powierzchni lokali, ale w odniesieniu do udziałów w nieruchomości wspólnej.   

 • Decyzje w małej wspólnocie mieszkaniowej

  12 października 2018

  Czynność prawna z zakresu spraw przekraczających zwykły zarząd bez uzyskania uchwały właścicieli lokali wyrażającej na nią zgodę jest bezwzględnie nieważna z mocy art. 58 kodeksu cywilnego i jako taka nie istnieje.   

 • Wspólnota kupuje nieruchomość

  19 września 2018

  Wspólnota mieszkaniowa ma prawo nabyć nieruchomość jeżeli pozwoli ona mieszkańcom na swobodne dojście do lokali, lokalizację śmietników, komórek lokatorskich, placu zabaw, czy miejsc postojowych, zwłaszcza gdy dotychczas mieszkańcy faktycznie ją użytkowali – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu   

Zobacz wszystkie

Witaj w DoradcaZarządcy.pl

- pierwszym portalu internetowym w całości poświęconym zawodowym problemom przy zarządzaniu nieruchomościami!

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp
LTG Nieruchomości

Akademia Prawno-Techniczna powstała przy współpracy z LTG Nieruchomości