UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp

Najnowsze porady prawne

 • Najem krótkoterminowy – czy wspólnota może go zakazać? – otwarty dostęp

  18 stycznia 2021

  Pytanie: Czy wspólnota może zakazać na obiekcie najmu krótkoterminowego, czy właściciel ma do tego prawo, aby taki najem mógł się odbywać w jego własnościowym mieszkaniu? Czy istnieje zapis, żeby móc go przedstawić właścicielowi takiego mieszkania, mówiący o tym, że najemcy którzy korzystają z jego mieszkania podlegają pod niego i administracja nie powinna bezpośrednio zajmować się sprawami najemcy?   

 • Obecność zarządu wspólnoty na przeglądzie technicznym dachu budynku – otwarty dostęp

  14 stycznia 2021

  Pytanie: Coraz częściej zdarza się, że zarządy wspólnot mieszkaniowych życzą sobie być obecnym podczas przeglądu technicznego dachu na budynkach niskich ale i na budynkach wysokich. Jakie warunki musiałby ewentualnie spełnić taki zarząd aby mógł uczestniczyć w takim przeglądzie?   

 • Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

  12 stycznia 2021

  Pytanie: Budynek złożony z 70 lokali mieszkalnych i 10 usługowych jest ogrzewany wyłącznie w części mieszkalnej i także tylko lokale mieszkalne mają doprowadzoną ciepłą wodę użytkową.   

 • Zmiana czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela – otwarty dostęp

  7 stycznia 2021

  Pytanie: Jestem nowym właścicielem lokalu w Spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej były wpisane 3 osoby przez co zaliczki na opłatę wody i odpady komunalne były dużo wyższe niż dla jednej osoby. Czy Spółdzielnia ma obowiązek zmiany czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela i wskazania, że zamieszkuje 1 osoba? Od czasu przyjęcia nowego planu gospodarczego? Czy może trzeba odczekać 3-4 miesiące i wyliczą nowy czynsz na podstawie zużycia wody?   

 • Zgłoszenie wady do dewelopera w celu żądania jej usunięcia

  7 stycznia 2021

  Pytanie: Jestem Administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeden z właścicieli zgłosił nam pleśń w lokalu wiec chcemy zgłosić to do dewelopera do usunięcia z tytułu rękojmi. Jednak właściciel lokalu chce żebyśmy to my w jego imieniu zażądali rekompensaty od dewelopera, ponieważ skraplająca się woda spowodowała straty w lokalu np. wybrzuszenie paneli. Czy my jako Administratorzy możemy tylko zgłosić te wadę do dewelopera i żądać usunięcia? Czy możemy również wysuwać jakiekolwiek roszczenia poza usunięciem wady w imieniu właściciela lokalu? Czy to my powinniśmy zająć się ta sprawą? Czy kwestia rekompensaty to sprawa do załatwienia wyłącznie pomiędzy właścicielem lokalu a deweloperem?   

Zobacz wszystkie

Ostatnio dodane orzeczenia

 • Kara upomnienia dla administratora za błąd w liczeniu głosów współwłaścicieli

  30 października 2020

  Błąd powódki nie został spowodowany nieprawidłowym działaniem innych osób lub organizacją pracy przez pracodawcę, ale własnym działaniem powódki, która w sposób nie dość rzetelny i sumienny wykorzystała posiadane narzędzia do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji wspólnoty, którą administrowała. W konsekwencji doprowadziło to do naruszenia interesu osób, na których rzecz wykonywała czynności zarządzania nieruchomością*.   

 • Najemca powinien zapłacić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części budynku wspólnoty

  30 października 2020

  Umieszczenie na elewacji budynku wspólnoty szyldu (reklamy działalności gospodarczej członka wspólnoty) wykracza poza zakres korzystania z części wspólnej nieruchomości w ramach przysługującego właścicielowi lokalu udziału, a wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do zawierania umów obligacyjnych dotyczących pobierania pożytków z części wspólnych budynku – w tym wynikających z prawa do umieszczania reklam na elewacji budynku*.   

 • Kara za parkowanie na osiedlu poza miejscem wyznaczonym

  30 października 2020

  W marcu 2017 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn. akt: IX W 427/17) rozstrzygał sprawę nietypową, bo związaną z nielegalnym parkowaniem, a tego rodzaju sprawy rzadko trafiają na wokandę. Sprawa dotyczyła kierowcy, który naruszył zakaz postoju w miejscu innym niż wyznaczone w strefie zamieszkania, to jest dopuścił się wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.   

 • Konsekwencje niezapewnienia udziału w głosowaniu wszystkich właścicieli

  30 października 2020

  27 lutego 2020 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt: III CZP 59/19 Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii budzącej pewne wątpliwości i rozstrzygał występujące w orzecznictwie rozbieżności dotyczące oceny skutków, jakie niesie ze sobą niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną przez wspólnotę mieszkaniową w trybie indywidualnego zbierania głosów.   

Zobacz wszystkie

Najnowsze filmy