Brak wyników

Administrowanie

12 kwietnia 2017

Kto odpowiada za szkody w lokalu dewelopera

0 1007
Kto odpowiada za szkody powstałe w części wspólnej w wyniku wad instalacji c.o. w nowym lokalu (lokal odebrany i oddany do użytkowania przyszłemu nabywcy protokołem odbioru, w którym w wyniku usterki doszło do awarii instalacji c.o)? Czy za szkody odpowiada właściciel czy deweloper?

Prawie każde nowo wybudowane mieszkanie ma jakieś bardziej lub mniej istotne wady. Zanim właściciel odbierze klucze od dewelopera do nowego lokalu mieszkalnego, musi nastąpić jego odbiór. Warto więc bardzo dokładnie obejrzeć całe mieszkanie i porównać wszystkie jego elementy z projektem mieszkania albo z umową z deweloperem. Posługując się projektem, można sprawdzić schemat wszystkich instalacji: elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz podłączeń. Wady odkryte w lokalu należy dokładnie wyszczególnić i opisać. Po podpisaniu protokołu odbioru można nadal zgłaszać wady i usterki, szczególnie te, które ujawniły się dopiero później. Nabywca mieszkania może dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu. W piśmie do dewelopera należy dokładnie określić rodzaje usterek, które wymagają naprawy.

REKLAMA

Deweloper za wady odpowiada zawsze z tytułu rękojmi, mimo że ta odpowiedzialność nie jest zapisana w umowie. Natomiast z tytułu gwarancji odpowiadać będzie tylko wówczas, gdy jej udzieli. Gwarancja jest dobrowolna i powinna zostać zapisana w umowie. Jednak deweloper nie ma obowiązku jej udzielić. Właściciel mieszkania może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi wówczas, gdy mieszkanie ma wadę, która zmniejsza jego wartość lub użyteczność, lub nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy