Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat tygodnia

10 czerwca 2021

Zgoda na trampolinę na placu zabaw?

0 76

Jeden z mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej postawił na placu zabaw trampolinę. Jak na to powinien zareagować Zarząd, pozwolić czy nie? Trampolina nie ma żadnych dokumentów. Czy jest to dopuszczalne i nie przysporzy ewentualnych problemów Zarządowi, jeśli wyrazi na to zgodę? Jak postąpić właściwie w takiej sytuacji?

Co radzi ekspert?

POLECAMY

Owszem właściwe utrzymanie placu zabaw na terenie wspólnoty mieszkaniowej należy do tej wspólnoty, a zaniedbania w tym zakresie mogą spowodować odpowiedzialność w przypadku wypadków na placu zabaw. Europejskie normy dotyczące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177, a ich polskie wersje oznaczono jako PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Zachowanie bezpieczeństwa na placu zabaw zależy zarówno od odpowiedniego wyboru wyposażenia, jak i od stałego nadzoru. Podstawą jest regularna kontrola wykonywanie zaleceń pokontrolnych i wykonywanie konserwacji urządzeń oraz prowadzenie książki placu zabaw. Niewłaściwe byłoby zezwolenie na umieszczenie kolejnego urządzenia na placu zabaw bez sprawdzenia jego atestów, ustalenia zasad korzystania i kontroli, a w przypadku takiego urządzenia, jak trampolina o wypadek jest bardzo łatwo. Należy więc nie wyrazić zgody na takie urządzenia z tego powodu lub aby się przed tym uchronić i jednocześnie pójść właścicielowi na rękę trzeba byłoby oddać mu w użyczenie jakiś fragment terenu na przykład na okres kilku miesięcy i zobowiązać go w umowie użyczenia do zachowania niezbędnych zasad bezpieczeństwa i utrzymania terenu i urządzeń na nim się znajdujących w odpowiednim stanie. Wówczas to nie będzie element wyposażenia placu zabaw, a za ewentualne wypadki będące skutkiem zaniedbań odpowiedzialność poniesie osoba biorąca ten teren w użyczenie. 

Przypisy