Dokumentacja techniczna

Zakres dokumentacji budynku

Zakres dokumentacji i sposób jej archiwizacji i aktualizacji określają trzy przepisy prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 60 ustawy prawo budowlane  inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.                               

Zgodnie z art. 63 ustawy prawo budowlane  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Zgodnie z art. 64 ustawy prawo budowlane właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Prowadzenie właściwej dokumentacji jest bardzo ważne gdyż zgodnie z art. 93 ustawy prawo budowlane ten kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny.                          

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Każda wspólnota mieszkaniowa jest obwiązana do posiadania dokumentacji technicznej budynku oraz książki obiektu budowlanego. Ma obowiązek je przechowywać oraz aktualizować. W przypadku gdy w budynku, w którym pierwotny właściciel zbywa lokale dojdzie do ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej (odbędzie się pierwsze zebranie, wybrany zostanie zarząd) pierwotny właściciel np. gmina, spółdzielnia, deweloper zobowiązana jest wydać zarządowi książkę obiektu budowlanego i całą dokumentację techniczną oraz prawną nieruchomości. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budynku to dość kosztowna i czasochłonna operacja, dlatego też niektórzy pierwotni właściciele próbują przerzucić koszt jej stworzenia na przejmującą zarząd wspólnotę mieszkaniową. W sytuacji gdy właściciel nie przekazał dokumentacji zasady działania określa art.29 ustawy o własności lokali.

Zgodnie z art.29 ustawy o własności lokali :

  •  zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.
  •  jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opra...

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Autorzy

Zobacz także:

Mocowanie metalowej szyny na schodach do piwnicy jako zjazdu dla rowerów przy zachowaniu minimalnej wymaganej szerokość użytkowej schodów

Mocowanie metalowej szyny na schodach do piwnicy jako zjazdu dla rowerów przy zachowaniu minimalnej wymaganej szerokość użytkowej schodów

Brak dostępu do sieci gazu ziemnego lub ciepła systemowego to nie dramat.  Jest alternatywa – instalacja zasilana gazem płynnym.

Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi lub osiedlem domków jednorodzinnych, a może planujesz nowe inwestycje przeznaczone pod budownictwo jedno i wielorodzinne? Obecnie nie masz możliwości podłączenia gazu z sieci lub skorzystania z miejskiej ciepłowni? Jest na to rada – zastosuj ogrzewanie gazem płynnym. Sieć gazowa LPG pozwala ogrzać nawet całe osiedle, a dodatkowo służy do podgrzania wody użytkowej i jako źródło zasilania kuchenek gazowych.

Likwidacja grzejników na klatce schodowej

Wspólnota mieszkaniowa chce zlikwidować grzejniki na klatce schodowej. Jaka powinna być procedura oraz treść uchwały?

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp