Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

21 września 2017

Analiza stanu faktycznego

0 126
Członkowie wspólnoty mieszkaniowej złożyli przeciwko niej pozew o ustalenie nieistnienia dwóch podjętych przez nią uchwał. Powództwo zostało oddalone, a powodowie wnieśli apelację.

Sąd Apelacyjny, zresztą tak jak sąd I instancji, musiał dokonać analizy stanu faktycznego i prawnego pod kątem oceny, czy pozwana wspólnota mieszkaniowa stanowi tzw. małą wspólnotę mieszkaniową, czy tzw. dużą wspólnotę mieszkaniową, albowiem ta okoliczność warunkuje ustalenie sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną i tym samym zasadność roszczeń powodów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388, ze zm.), określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną należy do właścicieli lokali, którzy w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lub w innej, później zawartej umowie mogą unormować wszystkie kwestie związane z podejmowaniem decyzji oraz dokonywaniem czynności faktycznych i prawnych, dotyczących wspólnego prawa. Poniechanie określenia sposobu zarządu przez współwłaścicieli sprawia, że – w myśl art. 18 ust. 3 powołanej ustawy – obowiązują ich zasady ustawowe, przewidziane w art. 19 i następnych ustawy o własności lokali. Normując te zasady, ustawodawca uzależnił sposób zarządu od liczby oraz charakteru lokali znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości wspólnej. Zgodnie z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy