Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Apelacyjnych

4 lipca 2019

Dochodzenie przez wspólnotę roszczenia za uciążliwości związane z pracami budowlanymi (immisje)

89

Skoro wspólnocie mogą przysługiwać własne roszczenia związane z bezprawnymi immisjami oddziałującymi na części wspólne nieruchomości, to należy uznać, że właściciele lokali mogli przelać na wspólnotę analogiczne roszczenia służące im z tytułu immisji oddziałujących na ich lokale, mogli również zlecić jej prowadzenie negocjacji i zawarcie porozumienia dotyczącego odszkodowania także w odniesieniu do lokali odrębnych. Co więcej, gdyby nawet wspólnota nie dysponowała takim zleceniem lub cesjami w dacie zawarcia porozumienia, to jej działania i tak byłyby prawnie skuteczne. Relacje wspólnota – właściciele odrębnych lokali powinna być wówczas oceniona według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. W przypadku dwóch ostatnich możliwości (...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy