Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

29 września 2021

Montaż anteny na balkonie

0 226

Pytanie: Mam pytanie dotyczące montażu anten we Wspólnocie Mieszkaniowej. Antena zbiorcza znajduje się na dachu i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy. Niektórzy jednak dodatkowo montują anteny indywidualnie na swoich balkonach. Czy mieszkaniec musi mieć pozwolenie od Zarządu na montaż anteny na balkonie? I czy nie powinny one być montowane na dachu a nie na balkonie? Czy są jakieś regulacje prawne dotyczące montażu anten we Wspólnocie Mieszkaniowej?

Co radzi ekspert?

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach, także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż anteny na elewacji budynku wymagałby zgody wspólnoty mieszkaniowej. Wprawdzie art.206 kodeksu cywilnego ustanawia generalną zasadę, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jednak nie oznacza to prawa do swobodnego umieszczania w tym wypadku anteny na nieruchomości wspólnej w sposób nie uregulowany z pozostałymi właścicielami. Członek wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli chce umieścić na nieruchomości wspólnej antenę, powinien uzyskać odpłatną lub nieodpłatną zgodę tej wspólnoty mieszkaniowej. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 19.06.2007 roku sygn.akt III CZP 59/07. W kwestii balkonu rozstrzygnięcia dokonał Sąd Najwyższy, którego zdaniem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08. osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu korzystają z pominięciem innych osób wyłącznie z balkonu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej i ta przestrzeń jest elementem lokalu.

POLECAMY

Balkon jest jednak też elementem konstrukcyjnym budynku, a jak wynika z wielu orzeczeń Sądu Najwyższego elementy konstrukcyjne budynku stanowią część nieruchomości wspólnej.
Jak z powyższego wynika elementem lokalu jest przestrzeń wewnętrzna balkonu, a zatem umieszczenie anteny na balkonie, tak jak umieszczenie tam mebli balkonowych, klimatyzatora, wieszaka na pranie, czy innych rzeczy nie wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej. Zatem skoro właściciel lokalu nie potrzebuje zgody wspólnoty na montaż anteny na balkonie przyległym do jego lokalu to w konsekwencji wspólnota mieszkaniowa nie może skutecznie żądać jej usunięcia. Natomiast, aby właściciele zrezygnowali z anten zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma tylko jedną drogę, tzn. zrobić wszystko, aby w budynku zapewniać w ramach zbiorczych instalacji odpowiedni dostęp do sygnału dostosowany do potrzeb i portfela wszystkich mieszkańców.

Przypisy