Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

7 lutego 2022

Składowanie rzeczy dewelopera na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej

0 204

Mamy Wspólnotę Mieszkaniową, która składa się z 4 bloków oddanych do użytku i wchodzą one w skład Wspólnoty, natomiast piąty blok jest w trakcie budowy przez dewelopera i po oddaniu do użytku on też będzie wchodził w skład Wspólnoty. Pomiędzy 2 blokami wchodzącymi w skład Wspólnoty deweloper składuje swoje rzeczy, m.in. materiały budowlane i sprzęt. Wzywaliśmy go wielokrotnie telefonicznie do uprzątnięcia, w protokole przekazania nieruchomości wpisaliśmy punkt dotyczący uporządkowania terenu. Protokół przekazania nieruchomości podpisany był 01.09.2021 i wyznaczony termin na usunięcie wad wymienionych w protokole do 30.09.2021. Do tej pory tego terenu nie uporządkował. Czy możemy go obciążyć jako Wspólnota Mieszkaniowa kosztami za składowanie tych rzeczy na terenie Wspólnoty? Jakie możemy podjąć kroki prawne aby ten teren został przez niego jak najszybciej uporządkowany? Droga dojazdowa do 4 bloków Wspólnoty i piątego budowanego przez dewelopera jest jedna.

Co radzi ekspert?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że teren wspólnoty mieszkaniowej jest nadal terenem budowy w związku z budową ostatniego z budynków stąd składowanie na tym terenie materiałów budowlanych, urządzeń budowlanych i innego sprzętu jest zupełnie oczywiste, ponieważ inaczej trudno mówić o dokończeniu budowy przez dewelopera. Jednak powinno się to ograniczać do terenu faktycznie wyznaczonego jako aktualny teren budowy chyba, że deweloper zapewnił sobie inne uprawnienia co do korzystania z terenu w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży lokali w dotychczas oddanych budynkach. Z reguły w praktyce budowy takich wspólnot wielobudynkowych wygląda to tak, że w miarę oddawania kolejnych budynków deweloper przekazując wspólnocie mieszkaniowej kolejne budynki oraz oddaje też kolejne części nieruchomości wspólnej na podstawie protokołu, a pozostały teren budowy w praktyce wyznacza ogrodzenie terenu budowy czego wymagają przepisy.

Jednak należy zwrócić uwagę, że jaki teren oddać przy zakończeniu kolejnego budynku, czyli jaki teren wyłączyć z terenu budowy zależy od dewelopera. Zakładając, że deweloper zobowiązał się uprzątnąć i oddać tę część nieruchomości o którą Panu chodzi, w terminie do 31.09.2021 roku i mimo wezwań terenu nie oddał, to kolejnym krokiem jest kontakt z adwokatem i wniesienie sprawy do sądu z żądaniem wydania tego terenu, a po wydaniu kolejnym krokiem będzie wniesienie sprawy do sądu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z terenu za okres od dnia kiedy nieruchomość miała być wydana do dnia jej wydania. Jeżeli deweloper w protokole zobowiązał się do oddania tej części terenu, czyli korzystanie z niego jest ewidentnie bezprawne, zapewne już na etapie wniesienia sprawy do sądu teren zostanie uprzątnięty lub gdy deweloperowi jest niezbędny, deweloper zaproponuje ugodę, czyli odpłatność za dalsze jego korzystanie.    

Przypisy