Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat tygodnia

27 kwietnia 2021

Wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części wspólnej nieruchomości

0 96

Umieszczenie szyldu (reklamy działalności gospodarczej członka wspólnoty) na elewacji budynku wykracza poza zakres korzystania z części wspólnej nieruchomości w ramach udziału przysługującego właścicielowi lokalu, a wspólnota mieszkaniowa jest uprawniona do zawierania umów obligacyjnych dotyczących pobierania pożytków z części wspólnych budynku – w tym wynikających z prawa do umieszczania reklam na elewacji budynku.

W konsekwencji należy stwierdzić, że powodowa Wspólnota Mieszkaniowa (...) przy ul. (...) w G. ma legitymację do wytoczenia powództwa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części wspólnej nieruchomości.

POLECAMY

Udział w nieruchomości wspólnej

Każdy z członków danej wspólnoty mieszkaniowej ma udział w nieruchomości wspólnej, który związany jest bezpośrednio z prawem własności do konkretnego lokalu. W zakresie udziału właściciel ma prawo korzystać z tych części wspólnych, zgodnie z ich przeznaczeniem (art. 12 § 1 u.w.l.). Jednak wykorzystanie elewacji budynku na umieszczenie na niej tablicy informacyjnej bądź reklamowej nie stanowi wykorzystania tej powierzchni zgodnie z jej przeznaczeniem. Umieszczenie takich elementów powoduje zmianę przeznaczenia tych części wspólnych, co pociąga za sobą konkretne skutki prawne.

Tablica reklamowa, pomimo że nie narusza konstrukcji nośnej ściany ani nie ingeruje w inny sposób w substancję budynku, to jednak stanowi o zmianie przeznaczenia nieruchomości wspólnej poprzez samo jej posadowienie w obrębie elewacji.

W ocenie sądu tablica reklamowa, pomimo że nie narusza konstrukcji nośnej ściany ani nie ingeruje w inny sposób w substancję budynku, to jednak stanowi o zmianie przeznaczenia nieruchomości wspólnej poprzez samo jej posadowienie w obrębie elewacji. Wyrażona przez właścicieli lokali każdorazowo zgoda na taką czynność daje dopiero zarządowi uprawnienie do zawarcia umowy najmu dotyczącej elewacji. Umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamowej powoduje trwałe lub czasowe przeznaczenie zajętej części na potrzeby wyłącznie osoby, która zamieściła tego rodzaju urządzenie, przez co uniemożliwia korzystanie z niej przez pozostałych współwłaścicieli. W konsekwencji jeden ze współwłaścicieli posiada rzecz wspólną w szerszym zakresie niż czynią to pozostali współwłaściciele, przez co uzyskuje korzyść, która powinna być między nimi rozliczona*.

Umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamowej powoduje trwałe lub czasowe przeznaczenie zajętej części na potrzeby wyłącznie osoby, która zamieściła tego rodzaju urządzenie, przez co uniemożliwia korzystanie z niej przez pozostałych współwłaścicieli.

*  Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 5 marca 2020 r. (sygn. akt: IX C 709/19)

Przypisy