Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Otwarty dostęp

16 kwietnia 2021

Odwołanie zarządu powierzonego

0 816

Wspólnota chce odwołać Zarząd powierzony, ustanowiony jeszcze przez dewelopera. W tym celu dwóch członków wspólnoty rozpoczęło zbieranie pełnomocnictw w celu udania się do notariusza i podjęcia uchwały o zmianie sposobu zarządzania nieruchomością wspólną. Na chwilę obecną mają oni około 70% ogółu głosów. Zarząd powierzony z kolei dowiadując się, że jest planowane jego odwołanie zaproponował zwołanie na dzień 14.04.2021 r. zebranie, w którym jeden z punktów przewiduje powołanie rady osiedla. Nie przewidziano oczywiście zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Jak w takiej sytuacji najlepiej przeprowadzić uchwałę o zmianie sposobu zarządzanie nieruchomością wspólną?

W opisanym zagadnieniu istnieją dwa rozwiązania, możliwe do zastosowania. Pierwsze obejmuje zgłoszenie w trakcie zebrania już zwołanego propozycji podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną, w ramach tzw. wolnych wniosków, gdyż zarząd – zawiadamiając o porządku obrad zwołanego zebrania - nie przewidział głosownia nad projektem takiej uchwały. Słabą stroną powyższego rozwiązania, które może skutkować finalnie fiaskiem planowanej zmiany sposobu zarządu, jest zaś kwestia nie tylko wymogu uzyskania odpowiedniej treści pełnomocnictw od właścicieli lokali, celem tak zgłoszenia projektu tejże uchwały i głosowania nad nim, jak też – co istotniejsze – zapewnienia udziału w zabraniu notariusza. Pamiętać bowiem należy, iż stosownie do art. 18 ust. 2a ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 ze zm.; dalej: „UWL”), zmiana ustalonego w trybie art. 18 ust. 1 UWL sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi zaś podstawę wpisu do księgi wieczystej.

POLECAMY

Lepszym rozwiązaniem – niezależnie od wyniku zwołane...

Dostęp dla zalogowanych użytkowników w ramach Otwartego Dostępu.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy