Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

12 kwietnia 2017

Remont dachu wbrew woli właścicieli

0 2214
Tylko wykonanie czynności zachowawczej uprawnia każdego z właścicieli do jej wykonania bez zgody pozostałych. W związku z tym remont dachu wymaga zgody wszystkich właścicieli lub zgody sądu w przypadku braku jednomyślności chyba, że roboty budowlane mają na celu naprawienie, choćby doraźne, dachu, aby uniemożliwić zalewanie nieruchomości, czy też są podejmowane z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwo mienia – wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

W przedmiotowej sprawie wspólnota mieszkaniowa wystąpiła o zasądzenie od pozwanych właścicieli lokali w małej wspólnocie mieszkaniowej przypadających na nich kosztów remontu dachu. Sąd jednak uznał, że powództwo nie jest zasadne. Wprawdzie za remont dachu budynku stanowiącego współwłasność powinni zapłacić współwłaściciele nieruchomości w częściach odpowiadających wysokości ich udziałów we współwłasności. Stanowi o tym przepis art. 207 k.c., zgodnie z którym pożytki i inne dochody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Czynności polegające na kapitalnym remontu dachu, a więc jego przebudowie, stanowiły czynności przekraczające zwykły zarząd i jako takie w małej wspólnocie mieszkaniowej wymagały zgody wszystkich współwłaścicieli. Czynnościami zwykłego zarządu są bowiem te związane ze zwykłą eksploatacją nieruchomości oraz zmierzające do utrzymania jej w stanie niepogorszonym. Zgodnie zaś z przepisem art. 199 k.c. do wykonania czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody jedynie współwłaści...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy