Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

12 kwietnia 2017

Rozliczenia w małej wspólnocie mieszkaniowej w drodze bezpodstawnego wzbogacenia

0 735
Remonty budynku dokonane bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu są bezwzględnie nieważne, co w przypadku ich wykonania zamyka drogę do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od innych właścicieli. Jednak podstawą do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów może być wówczas roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie w oparciu o art. 405 k.c. – wynika z wyroku Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie właściciele jednego z lokali w małej wspólnocie mieszkaniowej ponieśli koszty remontu dachu w związku z jego złym stanem i w drodze sądowej zażądali zwrotu ich części od pozwanej będącej jednym z właścicieli lokali. Powodowie zarzucili powódce, że w związku z wykonanym przez nich remontem wzbogaciła się bezpodstawnie ich kosztem, wobec czego niniejszym powództwem dochodzą zwrotu uiszczonych za nią kwot. Sąd uznał, że powództwo w przeważającej mierze zasługiwało na uwzględnienie. W związku z tym, że nie było zgody wszystkich współwłaścicieli na remont dachu budynku, wykonujący go właściciele nie wystąpili do sądu o wyrażenie zgody na wykonanie zatem poprzez swoje niewłaściwe działanie zamknęli sobie drogę do dochodzenia zwrotów na podstawie art. 207 k.c. Powodowie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy