Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

17 maja 2019

Sąd określa wynagrodzenie za służebność drogową

0 587
NULL

Wynagrodzenie należne jest bez względu na okoliczności sprawy oraz niezależnie od żądania właściciela nieruchomości występującego z wnioskiem o ustanowienie służebności, a także niezależnie od żądań właściciela nieruchomości uprawnionego do wynagrodzenia. O wynagrodzeniu sąd orzeka bowiem z urzędu. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy, m.in. w postanowieniu z 26 października 2000 r. (sygn. akt: IV CKN 1197/00), w którym stwierdz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy