Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

Skutki błędnie podjętej uchwały 1 właściciel 1 głos

0 838
Podjęcie uchwały, że na każdego właściciela przypada jeden głos wymaga większości głosów właścicieli liczonej według wielkości udziałów, a brak takiej większości skutkuje tym, że uchwałę uznaje się za nieistniejącą. Zatem wszystkie kolejne uchwały na danym zebraniu podejmowane według nieuchwalonej zasady trzeba uznać za nieistniejące.

We wspólnocie mieszkaniowej odbyło się zebranie właścicieli lokali na którym obecni byli właściciele lokali, których suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie przekraczała 50%. Mimo tego na zebrania podjęto kilka uchwał, spośród których uchwała przewidywała, że obecni właściciele lokali będą głosowali w ten sposób, że na każdego właściciela lokalu przypada jeden głos. Według tej metody głosowania podejmowano podczas zebrania wszystkie decyzje. W toku zebrania obecni właściciele lokali podjęli również uchwałę, w której ustalili również stawki zaliczek na poczet należności za energię cieplną, zimną wodę, odprowadzanie nieczystości płynnych, wywóz śmieci oraz na fundusz remontowy i koszty zarządzania nieruchomością. Pozwani nie uiszczali uchwalonych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną więc Wspólnota Mieszkaniowa wnosiła sprawę do sądu.

REKLAMA

Pozwani kwestionowali swój obowiązek zapłaty twierdząc, że stawki tych zaliczek zostały przyjęte na podstawie uchwał podjętych niezgodnie z prawem. Zdaniem sądu członkowie wspólnoty mieli rację.  Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Z treści tego przepisu wynika, że metoda głosowania polegająca na przyjęciu, że na każdego właściciela przypada jeden głos jest wyjątkiem od zasady, że większość g...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy