Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

Uchwała podstawą dochodzenia zaległości

0 338
Nie można domagać się zasądzenia nieuiszczonych zaliczek nie wykazując, w jakiej wysokości zaliczki te miały być wnoszone, a podstawą do tego są uchwały wspólnoty określające ich wysokość - uznał Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu.

 

REKLAMA

W przedmiotowej sprawie wspólnota mieszkaniowa wniosła o zasądzenie od właściciela lokalu zaległości wraz z odsetkami, jednak powództwo zostało oddalone, albowiem wspólnota mieszkaniowa nie przedstawiła dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Do akt sprawy nie zostały dołączone żadne uchwały określające wysokość zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, z których wynikałoby, do ponoszenia jakich kosztów zobowiązani są członkowie wspólnoty. Wobec czego Sąd nie miał możliwości faktycznego zweryfiko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy