Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

Za brak odśnieżania odpowie zarządca

0 616
Wspólnota mieszkaniowa zawierając umowę z zarządcą zwalnia się z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem usunięcia śniegu i lodu z nieruchomości. Zatem za szkodę wyrządzoną przez spadający z dachu śnieg czy lód odpowiedzialność poniesie zarządca - wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy.

Powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od wspólnoty mieszkaniowej odszkodowania za szkodę, jaką poniósł w związku z tym, że z dachu budynku wspólnoty spadła na jego samochód bryła lodu. W odpowiedzi na pozew wspólnota mieszkaniowa wniosła o oddalenie powództwa w całości, gdyż nie ponosi ona odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną powodowi, zaś zgodnie z treścią przepisu Art. 429 k.c. za naprawienie szkody wyłącznie odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Sąd uznał, że powództwo jest zasadne jedynie w stosunku do zarządcy nieruchomości, a oddalił je w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej. Sąd zwrócił uwagę, że fakt czy samochód był prawidłowo czy nieprawidłowo zaparkowany nie ma znaczenia.

REKLAMA

Na samochód obojętnie od miejsca jego zaparkowania nie powinien bowiem w okresie zimowym z dachu spaść śnieg, jak również sople lodu. Jeżeli sytuacja taka zaistniała, to doświadczenie życiowe pozwala na wyprowadzenie wniosku, że doszło do zaniedbania ze strony zarządcy posesji, odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z chodnika i przejścia czy przejazdu przy nieruchomości. To z kolei prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności zarządcy wspólnoty mieszkaniowej na podstawie Art. 415 k.c. Zarządca winien podjąć stosowne działania, aby wyeliminować niebezpieczeństwo osunięcia śniegu i l...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy