Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

12 kwietnia 2017

Zgoda sądu na przekroczenie zwykłego zarządu

0 533
Na czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu w nieruchomościach będących współwłasnością potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a w jej braku współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, ale, jeżeli wniosek nie będzie miał poparcia wystarczającej ilości współwłaścicieli, sąd go odrzuci – wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawcy posiadający co najmniej połowę udziałów w nieruchomości wspólnej w związku z sprzeciwem jednego z współwłaścicieli wnieśli o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Sąd wniosek odrzucił zgodnie bowiem z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. odrzuca się wniosek, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej. W sprawie wniosek został złożony przez współwłaścicieli w przedmiocie zarządu rze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy