Brak wyników

Autor: Katarzyna Barbara Mateja

mgr inż. budownictwa

Ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych –  Technologię i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

W 2005 r. odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku. Od 2006 r. do 2015 r. pracowała w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chorzowie. W lipcu 2015 r. została powołana na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Ponadto od 2009 r. współpracuje z Wydawnictwem FORUM Media m.in. jako autor tekstów.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz