Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

19 listopada 2017

Art. 191 par. 1a znowelizowanego kk wprowadza nową podstawę prawną występowania na drogę sądową wobec Zarządu i Zarządcy. Czy on również w sytuacji sporu ma takie samo prawo, co właściciel lokalu we wspólnocie?

0 165
Art. 191 par. 1a znowelizowanego kk wprowadza nową podstawę prawną występowania na drogę sądową wobec Zarządu i Zarządcy. Czy on również w sytuacji sporu ma takie samo prawo, co właściciel lokalu we wspólnocie?

Przedmiotem ochrony przestępstw określonych w art. 191 § 1 i 2 KK jest wolność decyzyjna człowieka, pojmowana jako wolność od niedozwolonego oddziaływania innych ludzi na swobodę i integralność procesu podejmowania decyzji, a następnie realizowania przez jednostkę określonego postępowania. Jak podkreśla się w doktrynie prawa karnego chodzi tutaj o atak na wolność wyboru postępowania przez zmuszanie innej osoby do zachowania narzuconego przez sprawcę, swobodę podejmowania lub niepodejmowania jakiegoś określonego zachowania czy wolność w zakresie wyboru postępowania (patrz (A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. 2, 2008, s. 515 oraz M. Surkont, Przestępstwo zmuszania, s. 48). Przestępstwo zmuszania ma charakter formalny i jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie Sądu Najwyższego, przedmiotowe przestępstwo zostaje dokonane już z chwilą bezpośredniego użycia przemocy lub groźby, nie zaś dopiero z chwilą podporządkowania się zmuszonego woli zmuszającego. Jest to zatem tzw. przestępstwo czynnościowe, a więc formalne, nie zaś znamienne sk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy