Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

30 kwietnia 2019

Czy do wszystkich lokali wspólnoty mieszkaniowej, w budynku oddanym do użytku 20 lat temu, wciąż musi być dostarczany sygnał ogólnodostępnej telewizji naziemnej? Taki sygnał zapewnia lokalna telewizja kablowa, która wciąż podnosi opłaty abonamentowe, każą

0 1057
Czy do wszystkich lokali wspólnoty mieszkaniowej, w budynku oddanym do użytku 20 lat temu, wciąż musi być dostarczany sygnał ogólnodostępnej telewizji naziemnej? Taki sygnał zapewnia lokalna telewizja kablowa, która wciąż podnosi opłaty abonamentowe, każąc sobie płacić za każde gniazdko w budynku, bez względu na to czy jest wykorzystywane. Jeszcze kilka lat temu większość mieszkańców korzystała z takiej możliwości, jednak obecnie mając do wyboru 5 różnych ofert, tylko niecałe 10% z 50 lokali korzysta z takiego gniazdka telewizyjnego. Zarząd chciał podpisać umowę z innym operatorem na lepszych warunkach, jednak umowa podpisana 20 lat temu zawiera klauzulę według której wspólnota w przypadku wypowiedzenia dotychczasowej umowy musi zwrócić koszty położenia okablowania. Czy po tylu latach takie koszty mogły się zamortyzować? Czy można odmówić podpisania kolejnego aneksu podnoszącego wysokość opłat? Jak wybrnąć z tej patowej sytuacji?

Wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku zapewnić anteny zbiorczej jednak w przypadku gdy właściciele z niej korzystają a wspólnota z niej zrezygnuje właściciele zapewnią sobie oglądania cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T poprzez indywidualne anteny na balkonach, a to wpłynie na estetykę budynku chyba że likwidacji towarzyszyć będzie zapewnienie mieszkańcom taniej możliwości dostępu do podstawowych kanałów. Jak bowiem wynika z orzecznictwa Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest działanie polegające na nieudzielaniu lokatorom zgody na montaż indywidualnych anten telewizyjnych, a w zamian zaoferowaniu im zawarcia umowy z operatorem telewizji kablowej. Sąd uznał, że lokatorzy, jeżeli wyrażają taką wolę, powinni mieć możliwość instalacji w budynkach pozbawionych anteny zbiorczej, indywidualnych anten telewizyjnych w celu odbierania sygnału telewizyjnego, niezależnie od istniejącej w danym budynku sieci kablowej. Odpłatnego odbioru sygnału telewizyjnego poprzez sieć telewizji kablowej nie można uznać za substytut odbioru tego sygnału poprzez antenę zbiorczą (sygn. akt XVII Ama 64/05). Przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zostały tak skonstruowane aby ułatwić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do budynku w dużej części niezależnie od woli zarówno ogółu właścicieli lokali podejmujących uchwałę jak i decyzji zarządcy. Przepisy tej ustawy zobowiązują bowiem wprost do takiego udostępnienia. Zgodnie z art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostęp do nieruchomości. Dostęp, taki jest nieodpłatny. Jednak przedsiębiorca, który uzyskał dostęp ponosi koszty związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy