Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

11 lipca 2019

czy po posumowaniu głosów przez przewodniczącego zebrania , należy przyjąć brak możliwości dalszego głosowania , a tym samym głosy oddane później są nieważne - głosowanie powinno odbywać się w ramach czasowych zebrania -takie zapadło uzasadnienie

0 117
czy po posumowaniu głosów przez przewodniczącego zebrania , należy przyjąć brak możliwości dalszego głosowania , a tym samym głosy oddane później są nieważne - głosowanie powinno odbywać się w ramach czasowych zebrania -takie zapadło uzasadnienie Sądu.? Z którym się nie zgadzam, a zarząd nie ma pojęcia i twierdzi ,że sprawę przegrał Zarządca.

Uchwały właścicieli lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być też wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Pierwszym i najczęstszym sposobem podjęcia uchwały we wspólnocie mieszkaniowej jest zwołanie zebrania właścicieli lokali. Prawo zwołania zebrania należy do kompetencji zarządu. O zebraniu właścicieli zarząd zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Zarząd zwołuje zebranie z własnej inicjatywy lub z inicjatywy właścicieli. Podjęcie uchwały na zebraniu jest wskazane zwłaszcza wówczas gdy podjęcie uchwały wymaga wcześniejszego przedyskutowania tematu przez właścicieli czy też wysłuchania wcześniej opinii fachowca, który ma wyjaśnić właścicielom szczegóły podejmowanej decyzji aby podejmowali ją z pełną świadomością. Drugim sposobem podjęcia uchwały jest indywidualne zbieranie głosów przez zarządu. Wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu i sposobu w jakim zarząd ma zbierać głosy ale nie może tego robić w nieskończoność. Przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „zbierania głosów” zatem wymaga aktywności zarządu. Nie można więc uznać za właściwe przyjęcie przez zarząd biernej postawy polegającej na „położeniu uchwały na stole” i czekanie miesiącami do skutku aż wszyscy właściciele wypowiedzą się w sprawie. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega to na tym, że członkowie zarządu chodzą od drzwi do drzwi, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają głosy pod uchwałą. Jak wynika z orzecznictwa sądowego zarząd nie ma jednak obowiązku uzyskać głosu każdego właściciela i może zakończyć glosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów gdy uzyska pod uchwałą podpisy wystarczającej większości właścicieli lub gdy z arytmetyki wynika, że nawet gdyby pozostali właściciele głosowali za i tak uchwała nie zostałaby podjęta. W drodze indywidualnego zbierania głosów podejmuje się uchwały zwłaszcza w sprawach gdzie konieczna jest szybka decyzja właścicieli i nie ma czasu na zwoływanie zebrania. W tej drodze bowiem uchwała...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy