Brak wyników

Pytanie do eksperta

5 marca 2018

Czy powinniśmy respektować i czy w takiej formie jest poprawne - pełnomocnictwo dane przez właściciela lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej , najemcy lokalu - pełnomocnictwo zostało dane na zwykłej kartce (jest podpis właściciela) do reprezentowania we wszys

0 831
Czy powinniśmy respektować i czy w takiej formie jest poprawne - pełnomocnictwo dane przez właściciela lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej , najemcy lokalu - pełnomocnictwo zostało dane na zwykłej kartce (jest podpis właściciela) do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z mieszkaniem ?

Żeby podejmować określone czynności nie trzeba być osobiście obecnym przy ich podejmowaniu. Reprezentowanie można powierzyć pełnomocnikowi. Właściciel lokalu może upoważnić kogoś z rodziny albo też osobę obcą jest to bez znaczenia ze względów formalnych może więc udzielić pełnomocnictwa także najemcy, któremu wynajmuje lokal. Jest to jak najbardziej uzasadnione też pod względem praktycznym zwłaszcza jeżeli umowa najmu zawierana jest na długi okres czasu. Należy zwrócić uwagę, że można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Zwróć uwagę, że uchwały we wspólnocie mieszkaniowej zapadają większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości ich udziałów. Członkowie wspólnoty mogą jednak uchwalić, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Zamiana sposobu głosowania wedle wielkości udziałów, będącego regułą, na system: jeden właściciel - jeden głos, może nastąpić dopiero po podjęciu odrębnej uchwały. Taka zmiana sposobu głosowania należy do spra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy